Porozumienie Lotniczej Akademii Wojskowej z Portem Lotniczym Lublin

Porozumienie Lotniczej Akademii Wojskowej z Portem Lotniczym Lublin (fot. LAW)

Port Lotniczy Lublin i Lotnicza Akademia Wojskowa rozpoczynają współpracę. 10 marca podpisana została oficjalna umowa w tej sprawie. Dzięki niej, możliwe będzie prowadzenie działań edukacyjno-dydaktycznych, a także realizacja wspólnych projektów.

Cieszę się, że grono partnerów Portu Lotniczego Lublin poszerza się o uczelnię wyższą. Jestem przekonany, że z powodzeniem będziemy mogli rozwijać wspólne inicjatywy, wymieniając się doświadczeniem. Myślę, że porozumienie przyniesie obopólne korzyści – mówił prezes zarządu Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Wójtowicz.

Współpraca zakłada wzajemne korzystanie z bazy dydaktycznej i wiedzy eksperckiej, która przekazywana będzie na organizowanych wykładach, seminariach, sympozjach i konferencjach.

W ramach porozumienia Port Lotniczy Lublin umożliwi także odbycie praktycznego szkolenia zawodowego, organizując m.in. praktyki i staże. Dzięki temu absolwenci będą mieli okazję, aby skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników lotniska, którzy codziennie dbają o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i obsługi pasażerów.


Podpisanie porozumienia pomiędzy Lotniczą Akademią Wojskową a Portem Lotniczym Lublin (fot.  airport.lublin.pl)

Dodatkowo, partnerzy będą mogli realizować działalność naukową przez wydawanie wspólnych publikacji, a także badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione m.in. na opracowywanie nowych usług.

Lotnicza Akademia Wojskowa to uczelnia wysokich lotów! Dzisiejsze porozumienie ma duże znaczenie nie tylko dla naszej Akademii, ale również całego regionu. Rozpoczynamy współpracę na rzecz rozwoju sektora lotniczego wykorzystując ogromny potencjał „Szkoły Orląt”. Jestem przekonany, że Port Lotniczy Lublin jest najlepszym miejscem do realizacji tej idei, wspólnie będziemy mogli osiągnąć znacznie więcej i wznieść się jeszcze wyżej – podkreślał gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus