Otwarcie hangaru i Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej

Otwarcie hangaru i Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. LAW)

„Z nowo wybudowanego hangaru jestem szczególnie dumny, to tutaj będzie przecież lotnicze serce naszej szkoły. Rozbudowa floty i ciągle rosnąca ilość studentów na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka to przede wszystkim nowe wyzwania dla Szkoły Orląt. Aby tym zadaniom sprostać, niezbędna była budowa nowego hangaru i przebudowa płaszczyzny postojowej” – powiedział Rektor – Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk na uroczystym otwarciu nowo wybudowanego hangaru oraz zmodernizowanego Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej.

Rektorowi towarzyszyli p.o. Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Jakub Mykowski oraz  Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła.

Inwestycja o wartość prawie 11 milionów zł została sfinansowana z dwóch źródeł: Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało: 6 843 000,00 zł, zaś pozostałe fundusze to środki własne Uczelni.

  

Kubatura nowego hangaru wynosi 16 382,84 m3, w tym: 1 568,40 m2  powierzchni użytkowej. Może on pomieścić 15 samolotów. Nowy obiekt to również pomieszczenia biurowe i magazynowe. Jednocześnie za kwotę prawie 3 milionów przebudowano płaszczyznę postoju samolotów. Wielkość płyty postojowo-manewrowej wynosi 11 317,01 m2. Dzięki tej inwestycji Lotnicza Akademia Wojskowa posiada teraz możliwość dyslokacji do 25 samolotów klasy general aviation (lotnictwa ogólnego). Płyta jest oświetlana i ma funkcję lądowiska dla śmigłowców oraz pośredniej obsługi manipulacyjnej i komunikacyjnej dla wybudowanego hangaru. Jest połączona z układem dróg wewnętrznych i sąsiadującymi pasami manipulacyjnymi na terenie lotniska.

  

Centrum kulturalnym LAW jest wyremontowany Klub Uczelniany, w którym  koncentruje się życie kulturalno-oświatowe podchorążych i studentów cywilnych. Obiekt ma 1732 użytkowych metrów kwadratowych. Hol główny przeznaczony jest do prezentacji wystaw stałych, czasowych i okolicznościowych, nowoczesna klimatyzowana sala widowiskowa na 399 miejsc siedzących, wyposażona jest w najnowszy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Posiada duży ekran oraz najnowocześniejszy projektor multimedialny. Zautomatyzowane sterowanie światłem pozwala na pracę w kilku wariantach. Piwnice obiektu również zostały wyremontowane i zmodernizowane. Na scenie zamontowana jest zapadnia, która zjeżdża w dół. Pomieszczenia w piwnicach są przeznaczone na salę prób i studio nagraniowe dla utalentowanej młodzieży.

  

Całkowity koszt modernizacji wynosi 17 715 928 zł. Środki pochodziły z MON, Unii Europejskiej oraz funduszy własnych Uczelni.

Tekst: mjr Marek Kwiatek
Zdjęcia: Marta Serafin, mjr Marek Kwiatek

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus