MCASB w Lotniczej Akademii Wojskowej

MCASB w Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. LAW)

W dniach 25-27 czerwca br. w Lotniczej Akademii Wojskowej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Standaryzacyjnej Komitetu Wojskowego NATO ds. Sił Powietrznych (ang. Military Committee Air Standardization Board – MCASB). Posiedzenie przygotowane i przeprowadzone zostało w ramach współpracy Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (CDiS SZ) i Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW).

W spotkaniu poświęconym problematyce związanej ze standaryzacją NATO w obszarze operacyjnym odnoszącym się do sił powietrznych uczestniczyli przedstawiciele Biura Standaryzacyjnego NATO (ang. NATO Standardization Office – NSO), SHAPE (ang. Supreme Headquarters Allied Powers Europe), JAPCC (ang. Joint Air Power ​​Competence Centre) oraz państw członkowskich Sojuszu: Estonii, Grecji, Francji, Hiszpanii Kanady, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,  Włoch i Turcji (łącznie 21 osób). Siły Zbrojne RP w czasie posiedzenia MCASB reprezentowali oficerowie z CDiS SZ, ppłk Jacek CISZEK i ppłk Marcin MADEJ.

Celem posiedzenie MCASB było  omówienie bieżącego stanu prac nad sojuszniczymi dokumentami standaryzacyjnymi w obszarze sił powietrznych oraz określenie priorytetów i kierunków dalszej działalności rady i podległych jej grup roboczych.

Z uczestnikami przedsięwzięcia spotkał się Prorektor LAW ds. Wojskowych, płk pil. dr inż. Krzysztof CUR. Poza stanowiącymi zasadniczy element posiedzenia MCASB obradami plenarnymi, członkowie Rady mieli okazję zwiedzić Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a także obiekty Szkoły Orląt i 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Delegacje zapoznały się z bogatymi tradycjami polskiego lotnictwa wojskowego oraz sprzętem i statkami powietrznymi wykorzystywanymi obecnie do szkolenia podchorążych LAW.Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus