Konferencja: SECURITECH & DEFENSE 2019 "Nowoczesne technologie militarne i cywilne"

Konferencja: SECURITECH & DEFENSE 2019 "Nowoczesne technologie militarne i cywilne" (fot. defense.securitech.edu.pl)

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH & DEFENSE 2019 "Nowoczesne technologie militarne i cywilne", która odbędzie się w dniach 18–19 września 2019 roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jej organizatorami są spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika Ochrona Mienia i Informacji oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW jako Patron Naukowy.

Motywem przewodnim zorganizowania Konferencji jest spotkanie profesjonalistów z zakresu obrony i ochrony obiektów wojskowych z przedstawicielami firm z branży nowych technologii obronnych i ochronnych.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów pomiędzy żołnierzami, pracownikami cywilnymi wojska i środowiska akademickiego, a także ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi, ochroną informacji, cyber-bezpieczeństwem, ochroną fizyczną i przeciwpożarową obiektów, itp.

Konferencja, to także czas bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń informatycznych, elektronicznych i mechanicznych, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i rozwiązań. Zaplanowane są wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy specjalne oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych.

Jest to również okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Siły Zbrojne w zakresie obrony i ochrony obiektów wojskowych.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Wykorzystanie nowych technologii w prognozowaniu rozwoju zagrożeń militarnych i niemilitarnych w XXI w.
 • Rola i znaczenie nowych technologii w rozwoju systemów bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego
 • Nowe technologie w procesach kształcenia i szkolenia zasobów ludzkich dla potrzeb instytucji podległych RON i MSWiA
 • Techniki i narzędzia wspomagające zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w systemie ochrony ludności cywilnej w sytuacji zagrożenia militarnego państwa
 • Perspektywy rozwoju technicznego potencjału obronnego Polski w XXI wieku
 • Współpraca regionalna na rzecz implementacji nowoczesnych technologii do systemów bezpieczeństwa krajów europejskich
 • Nowoczesne technologie w ochronie granic państwowych
 • Rola badań naukowych nad nowymi technologiami w kształtowaniu efektywnego systemu bezpieczeństwa państwa
 • Nowe rozwiązania techniczne znajdujące zastosowanie w systemach ochrony lotnictwa
 • Nowoczesne technologie w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej
 • Wykorzystanie narodowego potencjału technicznego na rzecz wzmocnienia systemu bezpieczeństwa państwa
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Nowe technologie w logistyce wojskowej
 • Rola i znaczenie nowych technologii w kształtowaniu zdolności samoobronnych ludności cywilnej w warunkach zagrożenia militarnego i niemilitarnego
 • Wykorzystanie systemów Big-Data do monitorowania i prognozowania zagrożeń
 • Nowe technologie w planowaniu i programowaniu rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP
 • Nowoczesne technologie w wojnach przyszłości

Więcej informacji na stronie www.defense.securitech.edu.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus