Konferencja "Close air support in major combat operation" w Dęblinie

Konferencja "Close air support in major combat operation" w Dęblinie (fot. archiwum LAW/info LAW)

Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat "Close air support in major combat operation", która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2019 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Celem konferencji jest próba określenia sposobów i zakresu realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego w działaniach o dużej intensywności, prezentacja kierunków zmian w szkoleniu wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa, wymiana doświadczeń z zakresu realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego oraz prowadzonych badań na ten temat.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Adam Radomyski (LAW Dęblin). Wśród członków Komitetu Naukowego znaleźli sie przedstawiciele Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Sztuk Wojennych oraz Akademii Wojsk Lądowych.

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z przesyłaniem abstraktów do 30 października 2019 r. (poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www.cas.law.mil.pl)

Zakwalifikowane referaty w języku angielskim będą opublikowane w monografii wieloautorskiej lub Zeszytach Naukowych LAW (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).

Więcej informacji na stronie www.cas.law.mil.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus