Inauguracja Roku Akademickiego w Lotniczej Akademii Wojskowej

Inauguracja Roku Akademickiego w Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. LAW)

3 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot, przedstawiciele władz administracji państwowej, parlamentarzyści, dowódcy jednostek wojskowych, rektorzy-komendanci zaprzyjaźnionych uczelni wojskowych i cywilnych, przedstawiciele duchowieństwa oraz władz lokalnych i samorządowych.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji studentów pierwszego roku Lotniczej Akademii Wojskowej.

Bardzo często mówimy o tym, że chcemy, żeby studia wojskowe były przepustką nie tylko do kariery w Siłach Zbrojnych, ale także otwierały drzwi do firm działających na rynku, czy do szeroko rozumianej administracji. Żeby wojskowe wykształcenie było powodem do dumy i prestiżu. W tym celu potrzebni są przede wszystkim studenci. W 2015 r.  w ramach limitu określanego przez Ministra Obrony Narodowej na wszystkich uczelniach, jakie prowadzi przyjęto 522 osoby, dzisiaj ten limit to 1482 studentów wojskowych na czterech akademiach! Od 2015 r. podwojono również nakłady finansowe, które w tym momencie wynoszą około 620 mln złotych.  Zależy nam na rozwoju akademii, chcemy, żeby się wzmacniały i modernizowały oraz aby inwestowano w nowy sprzęt, symulatory, czy też nowoczesne laboratoria, które będą służyć kształceniu podchorążych i studentów cywilnych – mówił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot.

Drodzy studenci, wchodzicie w zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Nie tylko rozpoczynacie studia na uczelni wojskowej, ale jesteście pierwszym rocznikiem, który będzie studiował w systemie jednolitym, bez podziału na etap inżynierski i magisterski – powiedział Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk. W swoim wystąpieniu podkreślał również ogromne znaczenie zmian związanych z wejściem w życie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz o zmianach w Uczelni, które głównie dotyczą jej organizacji i zasad funkcjonowania. Zaznaczył również, że rok akademicki 2018/2019 był wyjątkowy dla Wydziału Lotnictwa, który we wrześniu obchodził 25-lecie istnienia. Opowiedział także o sukcesach zawodowych i sportowych zarówno kadry, jak i studentów, nowoczesnej strukturze laboratoryjnej oraz o inwestycjach związanych z infrastrukturą, takich jak rozpoczęcie budowy własnego akademika, zakończenie budowy kompleksu otwartych obiektów sportowych, finalizacji remonty biblioteki, czy Klubu Uczelnianego. Lotnicza Akademia Wojskowa jako pierwsza uczelnia wojskowa wprowadziła w tym roku studia w systemie dualnym dla mechaników lotniczych.

Rektor-Komendant podkreślał ogromne znaczenie rozpoczęcia przez podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej szkolenia na samolotach szkolno-treningowych M-346 Bielik, pierwszy lot odbył się 16 kwietnia 2019 r. Mówił również o osiągnięciach Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL), w którym studenci nabywają umiejętności praktyczne w lotach samolotami i śmigłowcami. W tym roku kalendarzowym wylatano już ponda 11 000 godzin w powietrzu i 1 2000 godzin na symulatorach. – Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego wyposażone jest w nowoczesną flotę powietrzną i symulatorową, którą systematycznie powiększamy. W ubiegłym roku weszliśmy w intensywną fazę rozwoju. Zakupione zostały dwa nowoczesne śmigłowce Robinson R44 Raven II oraz cztery lekkie tłokowe samoloty szkolne DA40, ale to nie koniec. Do końca listopada naszą flotę zasili kolejny tego typu śmigłowiec oraz dwa nowe samoloty. Opowiedział również o opracowaniu nowej linii wizerunkowej Akademii, której zasadniczym elementem jest logo wywodzące się z najbardziej tradycyjnego znaku lotniczego – biało-czerwonej szachownicy.

To symbol wyjątkowej Uczelni, która już od prawie stu lat łączy tradycję z nowoczesnością – elitarnej Szkoły Orląt. Nowe logo i nowa tożsamość wizualna nie są tylko zmianą symbolu, ale symbolem zmiany! Jesteśmy nowoczesną Uczelnią kształcącą całą gamę wysokiej klasy specjalistów lotniczych na potrzeby Sił Zbrojnych RP i lotnictwa cywilnego – podkreślał Rektor-Komendant. 

Najważniejszym momentem Immatrykulacji było ślubowanie złożone przez studentów pierwszego roku.

Koleżanki i koledzy! Życzę Wam, abyście za kilka lat otrzymali dyplomy ukończenia studiów, oficerskie szlify i srebrno-złote gapy. Życzę, aby charakter, samozaparcie i lotnicza wola dotarcia wyżej, szybciej i dalej towarzyszyły Wam przez cały okres pobytu w naszej Uczelni. Niech Wasze „śmigło tnie śmiało, a silnik równo gra” przez całe 5 lat nauki i służby. Bądźcie dumni – dziś staliście się częścią społeczności akademickiej dęblińskiej Szkoły Orląt, częścią wspaniałej, elitarnej, lotniczej rodziny – zwrócił się do nowo przyjętych studentów Przewodniczący Samorządu Studenckiego – szer. pchor. Szymon Kwiatkowski.

W trakcie uroczystości wręczono  liczne wyróżnienia przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne.

Zastępca Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego płk dr Adam Brzozowski odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości. Swoje słowa z okazji Inauguracji Roku Akademickiego skierował również Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak – list odczytał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot.

Wykład inauguracyjny „Płk pil. Szczepan Ścibior – Komendant "Szkoły Orląt" (1947-1951). O losach pokolenia II RP w Polsce Ludowej” wygłosił dr hab. Marcin Kruszyński, prof. LAW.

Uroczystość uświetnił zespół wokalny Lotniczej Akademii Wojskowej oraz orkiestra wojskowa z Dęblina.

Rok Akademicki 2019/2020 w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie został oficjalnie otwarty!

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus