Przejdź do treści
Konferencja "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" 12.2021 (fot. lotnictwo.ztw.pl)
Źródło artykułu

Konferencja "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" 2021

Zarząd Targów Warszawskich S.A. zaprasza na Międzynarodową Konferencję i Wystawę "Lotnictwo Nowej Generacji 2021", która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 r. w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie.

Konferencja i wystawa "Lotnictwo Nowej Generacji" jest rozwinięciem organizowanej od 2008 roku przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Lotnisko", której tematyka koncentrowała się głównie na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie.

Konferencję "Lotnictwo Nowej Generacji" zalicza się do unikalnych w skali kraju wydarzeń integrujących środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego. Konferencja stanowi również doskonałą okazję i warunki zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań, jak i do merytorycznej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego infrastruktury i zaplecza przemysłowego oraz kadrowego.

Tematyka konferencji "Lotnictwo nowej generacji 2021":
•  Miejsce sił powietrznych w systemie bezpieczeństwa kraju. Programy modernizacji sił powietrznych,
•  Strategie rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce,
•  Inwestycje dla sił powietrznych,
•  Nowoczesne technologie w zarządzaniu przestrzenią powietrzną w portach lotniczych i kontrola ruchu lotniczego,
•  Po pandemii: porty i linie lotnicze w Europie.

Konferencja skierowana jest do: przedstawicieli przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz wszystkich innych osób związanych z lotnictwem i jego sympatyków.

Do konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Sił Powietrznych, przemysłu lotniczego Polski i zagranicy, lotnictwa cywilnego, linii lotniczych, portów lotniczych, administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystów, środowisk akademickich i placówek naukowo-badawczych oraz wszystkich innych osób związanych z lotnictwem i jego sympatyków.

Istnieją różne możliwości uczestnictwa, których opis znajduje się w poniższym formularzu zgłoszenia. Organizatorzy proszą o wypełnienie zgłoszenia, zaznaczenie wybranej formy udziału oraz odesłanie do dnia 10 listopada 2021 r. na adres: lotnictwo@ztw.pl

•  Formularz zgłoszeniowy

•  Program konferencji

Więcej informacji na stronie: www.lotnictwo.ztw.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony