Zmiany w Zarządzie LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS)

Aleksandra Juda - Prezes Zarządu LOTAMS i Łukasz Siwiński - członek Zarządu (fot. Błażej Woliński)

Nastąpiły zmiany osobowe w składzie Zarządu Spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

23 października 2018 roku, decyzją Rady Nadzorczej LOTAMS, Aleksandra Juda, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Spółki od 27 lipca bieżącego roku, została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Do zadań Aleksandry Judy będzie należało zapewnienie realizacji  podstawowej działalności Spółki zgodnie z przepisami prawa powszechnego i procedurami MOE. Dodatkowo, w imieniu Zarządu Spółki, Pani Prezes będzie odpowiedzialna za ogólny nadzór nad całokształtem działalności przedsiębiorstwa Spółki oraz zapewnieniem jej systematycznego, zrównoważonego wzrostu i rozwoju.

W skład Zarządu LOTAMS 13 września 2018 roku powołano również Łukasza Siwińskiego, w charakterze Członka Zarządu ds. Technicznych. Łukasz Siwiński będzie odpowiedzialny za zarządzanie bezpośrednią działalnością produkcyjną Spółki, procesami świadczenia usług magazynowych oraz utrzymywaniem i rozwojem zaplecza technicznego.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest dostawcą usług związanych z techniczną obsługą samolotów cywilnych, a także wojskowych. Działa nieprzerwanie od lat 30. XX w., czyli od otwarcia lotniska Warszawa-Okęcie. Spółka realizuje usługi w pełnym zakresie przeglądów bazowych i liniowych (wykonuje kilkadziesiąt tysięcy przeglądów rocznie). Posiada 4 hangary, w tym 10 slotów. Obsługuje 4 z 10 największych na świecie linii lotniczych. Eksport stanowi połowę sprzedaży, rosnąc w roku 2017 o 42%, co było rekordowym wynikiem w historii firmy. Spółka specjalizuje się również w usługach związanych z estetyką samolotów (m.in. malowanie i oklejanie kadłubów oraz skrzydeł, estetyka wnętrza, wymiana oraz serwis foteli lotniczych) oraz obsługą warsztatową komponentów lotniczych. Szeroki wachlarz oferowanych usług zapewnia kompleksową obsługę, zgodną z oczekiwaniami klientów. Spółka zatrudnia ponad 900 pracowników.

Źródło: LOTAMS
comments powered by Disqus