LOTAMS podpisuje umowę z PWSZ w Chełmie

LOTAMS podpisuje umowę z PWSZ w Chełmie (fot. PWSZ w Chełmie)

29 lipca 2019 roku spółka LOTAMS podpisała umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Przedmiotem porozumienia jest współpraca spółki LOTAMS ze szkołą w zakresie patronatu kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn ze specjalnością Mechaniki lotniczej.

Umowa została podpisana przez Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji LOTAMS – Sławomira Facona oraz Rektora PWSZ w Chełmie – dr hab. Inż. Arkadiusza Tofila.

Jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji i wyposażenia, jakie zapewnia swoim studentom PWSZ w Chełmie. Jako LOTAMS jesteśmy zainteresowani wsparciem dla obecnych i przyszłych studentów oraz dalszym rozwojem współpracy z Uczelnią. Najlepszym dowodem na jakość kształcenia są jednak absolwenci, którzy sprawdzają się jako mechanicy lotniczy w naszej spółce – komentuje Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji – Sławomir Facon.

Podpisane porozumienie dotyczy m.in. wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i badawczych pomiędzy podmiotami, współudział w opracowaniu programów szczegółowych dla wybranych kierunków kształcenia lub przedmiotów zawodowych, realizacji szkoleń specjalistycznych, projektów naukowo-badawczych oraz organizację praktyk i staży dla studentów, absolwentów i wykładowców PWSZ w Chełmie.

Na podstawie zawartego porozumienia studenci PWSZ w Chełmie będą mogli zdobywać doświadczenie praktyczne, które jest bardzo ważnym elementem w kształceniu przyszłego personelu technicznego, obsługującego statki powietrzne. Cieszę się, że zarząd LOTAMS jest zadowolony z absolwentów, którzy już pracują w Spółce. My dołożymy wszelkich starań, by jakość szkolenia była utrzymana na najwyższym poziomie. Ponadto, po zakończeniu studiów w PWSZ w Chełmie, studenci specjalności „Mechanik lotniczy” będą mieli możliwość rozpoczęcia pracy w LOTAMS, czyli firmie, którą poznają w trakcie studiowania w Chełmie – dodaje rektor PWSZ w Chełmie – dr hab. Inż. Arkadiusz Tofil.

LOTAMS aktywnie angażuje się we współpracę ze szkołami technicznymi oraz uczelniami wyższymi. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie jest drugą uczelnią wyższą, z którą w tym roku spółka zawarła umowę o współpracy. Łącznie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, spółka podpisała siedem umów patronackich z placówkami kształcącymi przyszłych mechaników i awioników lotniczych: Technikum Lotniczym w Ciechanowie, Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, Technikum Lotniczym w Katowicach, Technikum nr 4 w Bytomiu, Zespołem Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej oraz Politechniką Śląską.

Źródło: LOTAMS
comments powered by Disqus