Grupa Leonardo dostarczyła tysięczny śmigłowiec AW139

Grupa Leonardo dostarczyła tysięczny śmigłowiec AW139 (fot. leonardocompany.com)

Grupa Leonardo dostarczyła 20 września br. tysięczny śmigłowiec AW139. Jest to historyczne osiągnięcie: AW139 to najważniejszy program śmigłowcowy w ostatnich 15 latach na szczeblu międzynarodowym, który właśnie ustanowił rekord produkcji we włoskim przemyśle lotniczym. Tysięczny egzemplarz tego modelu został przekazany włoskiej Guardia di Finanza podczas oficjalnej uroczystości, która odbyła się w zakładzie Leonardo w Vergiate (Varese – Włochy) w obecności przedstawicieli instytucjonalnych, klientów, partnerów i dostawców, jak również kierownictwa i pracowników spółki.

AW139 odbył swój pierwszy lot na początku 2001 roku. Śmigłowiec może pochwalić się zamówieniami na ponad 1100 egzemplarzy złożonymi przez ponad 280 klientów w ponad 70 krajach na wszystkich kontynentach. Model ten wykazał niezwykły poziom niezawodności i możliwości operacyjnych, osiągając prawie 2,5 mln godzin nalotu od pierwszej dostawy, która miała miejsce na początku 2004 roku. Dane z eksploatacji świadczą o olbrzymiej wszechstronności AW139, który spełnia wszelkie potrzeby rynku: w 30% będąc wykorzystywanym do celów użyteczności publicznej w ramach takie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, jako maszyna lotniczego pogotowia ratunkowego, w zadaniach organów ścigania, czy do gaszenia pożarów i niesienia pomocy podczas katastrof; w 30% będąc wykorzystywanym w transporcie przybrzeżnego; a w około 20% – w zadaniach wojskowych; pozostały zakres eksploatacji tej maszyny stanowią zadania przewozu VIP, przedstawicieli instytucjonalnych i korporacyjnych.

Prezes Leonardo Alessandro Profumo powiedział: „Dziś świętujemy nie tylko sukces produktu i spółki. Dziś możemy świętować globalne potwierdzenie jakości naszego krajowego aktywa. Jest to możliwe dzięki naszemu zaangażowaniu, wiedzy i umiejętnościom zawodowym, a także dzięki naszym produktom, w tym właśnie AW139, oraz technologiom i innowacjom, które rozwijamy w przemyśle lotniczym – ponieważ wszystkie te elementy tworzą ważne filary naszych możliwości przemysłowych. AW139 jest idealnym przykładem roli, jaką grupa Leonardo odgrywa i zamierza nadal odgrywać na świecie. Wszystkie nasze wartości znajdują odzwierciedlenie w AW139: ciągła innowacja, internacjonalizacja, bliskość do rynku i klienta, a także rozwijanie zasobów ludzkich”.

Dyrektor Zarządzający Leonardo Helicopters Gian Piero Cutillo dodał: „Dzięki AW139 spółka była w stanie stworzyć niezwykły program o międzynarodowych korzeniach, który odniósł światowy sukces, co umożliwiło nam dotarcie na szczyt światowego rynku śmigłowców. Nie byłoby to możliwe bez samozaparcia, przygotowania i pasji pracowników różnych pokoleń i narodowości, którzy wierzyli w jego rozwój i włożyli weń dużo pracy, i którzy nadal podążają tą drogą, stale konfrontując swój produkt z rynkiem i klientami”.

Flota AW139 ma zasięg globalny: ok. 30% maszyn jest użytkowanych w Europie, prawie tak samo dużo w Azji i Australazji, 15% na kontynencie amerykańskim, a reszta służy na Bliskim Wschodzie. Międzynarodowy sukces AW139 jest tak ważny, że aby sprostać wymaganiom rynku, śmigłowiec produkowany jest na różnych liniach montażowych: zarówno w zakładzie Vergiate we Włoszech, jak i w Filadelfii w USA.

AW139, wraz z innymi modelami śmigłowców nowej generacji od Leonardo, odegrał znaczącą rolę w rozwoju rynku. Dzięki tym śmigłowcom grupa zdobyła 40% udziału w światowym rynku cywilnym pod względem wartości w 2018 r.

Program AW139 przeszedł istotne zmiany rozwojowe w ciągu zaledwie kilku lat, dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów. Maksymalna masa startowa wzrosła z 6,4 do 7 ton. Prawie 1000 zestawów zadaniowych i sprzętowych otrzymało odpowiednie certyfikaty. Dzięki zaawansowanym systemom przeciwoblodzeniowym AW139 może latać w każdych warunkach atmosferycznych. Ten model jest także jedyną maszyną na świecie zdolną do dalszego lotu przez ponad 60 minut bez oleju w przekładni, czyli dwa razy dłużej niż 30 minut wymagane przez władze certyfikacyjne. Pomimo doświadczenia i dojrzałości osiągniętych w ciągu 15 lat działalności operacyjnej, AW139 pozostaje śmigłowcem młodym i nowoczesnym, gotowym do odgrywania wiodącej roli w przyszłości.

AW139 stanowi punkt zwrotny w sektorze śmigłowców poprzez zapoczątkowanie koncepcji „rodziny śmigłowców Leonardo”. AW139 to w istocie przodek rodziny śmigłowców składającej się również z mniejszego i lżejszego AW169 oraz większego i cięższego AW189. Jest to jedyny przypadek na świecie, gdzie modele korzystają z tej samej filozofii projektowania, wykazują tę samą wysoką wydajność, te same właściwości lotu i te same standardy certyfikacji, jak również to samo podejście do serwisu i szkoleń. Jest to koncepcja, która pozwala operatorom posiadającym duże i zróżnicowane floty składające się z modeli o masie od 4 do 9 ton korzystać z silnego efektu synergii w szkoleniu załóg lotniczych, operacjach lotniczych, obsłudze technicznej i wsparciu logistycznym.

Źródło: leonardocompany.com
comments powered by Disqus