Uwaga na nieoświetloną wieżę

Latajmy Bezpiecznie

Zespół Latajmy Bezpiecznie otrzymał i opublikował kolejne zgłoszenie, kolejny głos w dyskusji nad bezpieczeństwem latania. W Zgłoszeniu o nieoświetlonej przeszkodzie lotniczej w pobliżu lądowiska w Depułtyczach Królewskich.

17/2014 - Opis zgłoszenia

Chciałbym zgłosić brak jakiegokolwiek widocznego oświetlenia wieży w Kumowej Dolinie przy wjeździe do Chełma od strony Lublina. Wysokość obiektu to 93 m AGL. Wieża stanowi zagrożenie dla ruchu GA związanego z częstym wykonywaniem lotów z/do lądowiska w Depułtyczach Królewskich. Nie jest również zaznaczona jako przeszkoda na mapie VFR PAŻP, co według mnie, ze względu na ww. warunki powinno mieć miejsce.

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus