Latajmy Bezpiecznie: zgł. 10/2012 Praca ponad dopuszczalne normy czasu

Latajmy Bezpiecznie

Zespół Latajmy Bezpiecznie otrzymał zgłoszenie dotyczące czasu pracy załóg lotniczych. Sprawa dotyczy praktyk stosowanych przez pracodawców w przewozie lotniczym polegających na ukrywaniu przebazowań. Polecenie stawienia się w (innej) bazie i wydanie biletu na taką operację lub podróż busem jest wysłaniem pracownika do pracy. Łatwo takie godziny pracy (lub dzień pracy) ukryć z miesięcznego zestawienia lotów. Zagadnienia związane ze zmęczeniem wyjątkowo silnie wpływają na bezpieczeństwo - o tym chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Dzień wolny w grafiku, a de facto przebazowanie - to nie jest odpoczynek. Opisana praktyka wpływa na ogólny poziom zmęczenia członka załogi lotniczej i jest nielegalna w świetle przepisów EASA. Podkreślić należy, że będzie wysoko karana. Z punktu widzenia pracodawcy będzie więc wysoce nieopłacalna - stąd potrzeba wypracowania dobrej kultury bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku w tych sprawach.

Co oznacza "pracodawca" w sensie "firmy"? Czy management firmy o takich przypadkach wie? Czy rozumie jak wielkie zagrożenie w ich operacjach niesie zmęczenie? Trudno w 100% określić - prawdopodobnie odpowiedzi są "raczej tak", ale przecież to od centrum operacyjnego zależy jak "załatwia się" nieregularności. Stąd ważne jest raportowanie wewnątrz firmy, a jeśli to jest nieskuteczne (statystyka jest wyjątkowo zła) - stworzenie odpowiedniego systemu, do którego pracownicy będą mieli zaufanie. Zainteresowanym powinien być tym i Nadzór. To będzie bardzo źle wyglądało "po".

Bardzo dziękujemy za w/w zgłoszenie. W końcu mamy pewną statystykę w sprawie, o której "wszyscy wiedzą". Firmy lotnicze powinny zrozumieć (dotyczy to managementu, centrum operacyjnych i szkolenia), że MUSZĄ wymagać poszanowania przepisów od siebie - bo MUSZĄ wymagać tego samego również od pracowników. Trudno oczekiwać, że pracownik, któremu zabiera się dzień wolny "bo w statystykach dla ULC i tak tego nie będzie widać" będzie szanował przepis nakładający na niego właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na odpoczynek czy nakazujący zgłaszanie się do pracy zawsze wypoczętym, zdrowym. A tego firma MUSI wymagać - od tego bardzo wprost zależy bezpieczeństwo pasażerów!

Niestety - bardzo trudno wprowadzić Safety Culture w zagadnieniach zmęczenia załóg - nie tylko w naszym kraju.

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus

Komentarze

escape? enter?