Konferencja TOR „Bezpieczeństwo ruchu lotniczego"

Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu lotniczego” – Kraków

W dniu 6 listopada w hotelu Park Inn w Krakowie odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa i rozwoju rynku lotniczego w Polsce w ramach Kongresu Infrastruktury 2014. Konferencję zorganizował Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z.o.o. W imieniu Zespołu „Latajmy Bezpiecznie” w konferencji wziął udział Jacek Dragić.

Konferencję otworzył Jan Pamuła – Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice, który w ramach swojej wypowiedzi przedstawił aktualne osiągnięcia portu lotniczego trwające inwestycje (remont dróg kołowania) oraz inwestycje planowane (budowa nowej drogi startowej).

W pierwszej części konferencji, która dotyczyła zarządzania przestrzenią powietrzną wystąpił Žarko Sivcev z EUROCONTROL pełniący w niej funkcję doradcy Dyrektora d.s. operacyjnych. W swojej prezentacji przedstawił zakres działania swojej organizacji, współpracę z PAŻP oraz miejsce FIR Warszawa w statystykach EUROCONTROL dotyczących opóźnień w europejskim ruchu lotniczym.

Następnie głos zabrał Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej, w swoim wystąpieniu przypomniał, że przewóz lotniczy pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu, wspomniał też na jakich aspektach lotnictwa koncentruje się w tej chwili sejmowa komisja, której przewodniczy. Są to: nowe prawodawstwo dotyczące bezzałogowych statków powietrznych (dronów), ograniczenie biurokracji w instytucjach związanych z lotnictwem oraz zwiększenie liczby statków powietrznych lotnictwa ogólnego zarejestrowanych w Polsce.

Ostatnim mówcą w tej części był Pan Jose Luis Gonzalez Paz z Indra Sistemas (firmy produkującej systemy zarządzania przestrzenią powietrzną między innymi Pegasus 21 uruchomiony w Polsce). Zapoznał on zgromadzonych z przyszłością systemów zarządzania ruchem lotniczym oraz programem SESAR.

W drugiej części konferencji dotyczącej zdolności instytucjonalnej Polski do obsługi zwiększonego ruchu lotniczego uczestnicy zapoznali się z wideo prezentacją Jacka Krawczyka, Przewodniczącego Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W swoim wystąpieniu skupił się on na nowych wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. KE chce ją ograniczyć ze względu na ryzyko związane z budową nadmiernej liczby lotnisk komunikacyjnych (jak miało to miejsce w Hiszpanii) oraz zbytnim dotowaniem operacji lotniczych tzw. „tanich przewoźników”, stojącym w niezgodzie z zasadami wolnej konkurencji.

Następnym prelegentem był Artur Tomasik – Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych jednocześnie Prezes Zarządu Portu Lotniczego w Katowicach. Jego prezentacja związana była z ograniczeniem pomocy publicznej dla istniejących już lotnisk komunikacyjnych, a jednoczesnym zwiększeniem ich potrzeb wynikających z wzrostu ruchu lotniczego i ilości pasażerów.

Jako ostatni w tej części zabrał głos Mariusz Krzyżanowski – Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, którego prezentacja dotyczyła roli PAŻP w kształtowaniu bezpieczeństwa w związku z rosnącym ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej.

Po przerwie na lunch rozpoczęła się trzecia część konferencji p.t. „Infrastruktura a bezpieczeństwo”. Jako pierwszy wystąpił Hubert Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, którego prezentacja dotyczyła problemów związanych z zapewnieniem płynnego przepływu ruchu lotniczego oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa). W jego ocenie głównymi problemami są niewydolność nowego systemu zarządzania ruchem lotniczego (Pegasus 21) oraz zbyt mała liczba Kontrolerów Ruchu Lotniczego w stosunku do obecnego natężenia ruchu.

Następnie głos zabrał Bogdan Fydrych, członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który przedstawił statystyki zdarzeń i wypadków w lotnictwie cywilnych w ostatnich latach. Następnie przedstawił analizę dwóch zdarzeń z ostatnich miesięcy, jedno z nich dotyczyło zakłóceń lotniskowych urządzeń nawigacyjnych przez kołujące samoloty, drugie niebezpiecznego zbliżenia na małej wysokości dwóch statków powietrznych w rejonie węzła lotnisk komunikacyjnych.

Następnym punktem konferencji była debat: „Jak zagwarantować bezpieczeństwo ruchu lotniczego w Polsce: konieczne nakłady a potrzeba zmian regulacyjno instytucjonalnych”. Jej moderatorem był Adrian Furgalski – Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Uczestniczyli w niej: Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej, Jan Pamuła – Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice, Artur Tomasik – Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Hubert Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego Związku Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz Bogdan Fydrych – członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Czwartą część konferencji dotyczącą bezpieczeństwa pasażerów rozpoczął Sebastian Michalkiewicz – dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Portów Lotniczych w PPL, który przedstawił „Wpływ strategii inwestycyjnej w obszarze bezpieczeństwa na przepustowość portów lotniczych”. Ostatnim prelegentem był Dominik Sipiński – redaktor prowadzący portalu Pasażer.com, który mówił o komunikacji przewoźnik-pasażer w kontekście regulacji i wymogów bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus