Drony na pomoc leśnikom

Dron z kamerą

Drony pomogły w oszacowaniu strat i usprawnieniu prac związanych z uprzątaniem drzewostanów po nawałnicy, która na początku lipca zniszczyła lasy lubelskiego Nadleśnictwa Chotyłów.

6 lipca, przez gminę Kodeń przeszły gwałtowne burze. Silny wiatr wyrządził znaczne szkody w leśnictwie Zabłocie, w trudno dostępnym terenie tuż przy granicy z Białorusią. Już wstępne oględziny powierzchni pohuraganowych wykazały, że będą problemy z dokładną weryfikacją rozmiaru szkód.

W wielu miejscach plątanina połamanych drzew stwarzała duże zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników nadleśnictwa, jak i zakładów usług leśnych, dlatego zrezygnowaliśmy z klasycznych szacunków brakarskich, na rzecz wykorzystania nowych technologii – wyjaśnia Piotr Musiał, nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów.

Nieoceniona okazała się w tej kwestii wiedza, którą chotyłowscy leśnicy zdobyli podczas szkolenia dla operatorów dronów zorganizowanego przez Nadleśnictwo Rzepin (RDLP w Szczecinie).


Zdjęcie z drona obrazujące zniszczenie lasu (fot. Nadleśnictwo Chotyłów)

Przez niespełna dwa dni oglądaliśmy z powietrza teren leśnictwa Zabłocie. Specjalistyczny sprzęt wykonał wiele zdjęć w bardzo dobrej rozdzielczości. Na podstawie zebranego materiału, po konsultacjach z pracownikami  Nadleśnictwa Rzepin, przygotowaliśmy specjalną ortofotomapę. Dzięki niej mogliśmy nanieść uszkodzoną powierzchnię na nasze warstwy leśne i dokonać jej precyzyjnego odwzorowania w programie geoinformatycznym, który wykorzystujemy na co dzień do przetwarzania informacji przestrzennych. Na podstawie obowiązującego planu urządzenia lasu wyliczyliśmy masę powalonego surowca, co dało nam pełny obraz klęski – tłumaczy nadleśniczy.

Dokładna inwentaryzacja szkód wykazała, że lipcowa nawałnica pochłonęła ok. 10 tys. m3 drewna obejmując swoim zasięgiem powierzchnię 158 ha, z czego ponownego odnowienia drzewostanu wymaga obszar przeszło 27 ha.

Możliwości techniczne dronów sprawiają, że coraz częściej są one wykorzystywane w leśnictwie i innych dziedzinach nauki z nim związanych. Jak widać dane, które udaje się pozyskać przy ich udziale mogą być po przetworzeniu cennym źródłem informacji pomocnym w realizacji bieżących działań Lasów Państwowych, a do takich należy zaliczyć inwentaryzację szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne.

Źródło: lasy.gov.pl
comments powered by Disqus