Przejdź do treści
AOPA Italia
Źródło artykułu

Sukces AOPA Włochy z arbitralnymi działaniami władz lokalnych w sprawie hałasu

Dzięki działaniom AOPA Włochy, parlament włoski zalecił wprowadzenie jednolitego systemu pomiaru hałasu na wszystkich lotniskach. Ma on zastąpić różne systemy stosowane przez władze lokalne. Nowy przepis (rozporządzenie nr 98/2013) wprowadza nakaz pomiarów hałasu na wszystkich lotniskach za pomocą tej samej metody i w odniesieniu do tej samej normy.

Jest to ważny sukces w działaniach AOPA Włochy. Do tej pory lotniska były pod ciągłą presją ze strony władz lokalnych. Mogły one mierzyć poziom hałasu wokół lotniska według swojego uznania i uznawać lotniska za „hałaśliwe” według własnych kryteriów. Zwykle po takich działaniach następowały ograniczenia, które w niektórych przypadkach doprowadziły do zamknięcia lotniska.

Dzięki ścisłej współpracy z właścicielami lotnisk, AOPA Włochy zdołała wprowadzić zmiany w przepisach krajowych. Oznaczają one rozszerzenie stosowania metodologii pomiarów stosowanej dla większych lotnisk także na mniejsze lotniska lokalne, co zmniejsza zagrożenie zamknięcia lotniska na podstawie arbitralnych i nierzetelnych działań.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony