Przejdź do treści
KTL AOPA Poland
Źródło artykułu

Odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie AOPA o podatek akcyzowy od paliw lotniczych

15 kwietnia 2014 r., Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland, wystosowało do Mateusza Szczurka, Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pismo, w którym apeluje o inicjatywę w zakresie dokonania zmian przepisów wspólnotowych dotyczących podatku akcyzowego od paliw lotniczych, które według AOPA, stały się obecnie barierą dla dalszego rozwoju lotnictwa ogólnego w Polsce i Europie.

Stowarzyszenie argumentowało, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt b) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L. 283 z 31.10.2003 s. 51 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają z akcyzy "produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwa do celów żeglugi powietrznej innej niż prywatne loty niehandlowe", przy czym jako "prywatne loty niehandlowe", przepisy dyrektywy uznają "każde użycie samolotu przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z niego na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, we wszystkich celach innych niż handlowe, w szczególności nie w celu przewozu pasażerów lub towarów lub świadczeniu usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz władz publicznych".

Dalej AOPA podkreśla, iż warto również zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny rozwiązania, w którym opodatkowaniu akcyzą podlega wyłącznie paliwo lotnicze zużywane przez lotnictwa ogólne. Paliwo zużywane przez lotnictwa ogólne stanowi zaledwie ułamek procenta paliwa zużywanego przez lotnictwo komercyjne, zwolnionego na podstawie tej samej dyrektywy całkowicie z akcyzy i w przeważającej większości, przy lotach międzynarodowych również zwolnionego od podatku od towarów i usług (podatek VAT).

18 lipca br., Minister Finansów odpowiedział co następuje:
 

Pełny tekst pisma AOPA Poland wysłanego do Ministerstwa Finansów dostępny jest tutaj

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony