Lataj bezpiecznie z KTL AOPA Poland

KTL AOPA Poland

KTL AOPA Poland wspólnie z PZU S.A. organizuje dla członków Stowrzyszenia, szkolenie teoretyczno-praktyczne w zakresie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. 

W sobotę, 7 stycznia br., odbyła się pierwsza sesja szkoleń teoretycznych będących przygotowaniem do sesji na symulatorze. Program szkoleniowy obejmuje dwie sesje: teoretyczną i praktyczną na symulatorze.

Ćwiczenia na urządzeniu klasy FNPT mają za zadanie praktyczne zademonstrowanie i przećwiczenie wpływu zmiennych warunków lotu na proces decyzyjny pilota oraz proste demonstracje usterek podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie pilota z konsekwencjami wynikającymi z niestosowania się do określonych zasad działania oraz procedur operacyjnych w różnych warunkach meteorologicznych i reżimach lotu.

Skrócony wyciąg szkolenia:

  • Omówienie wybranych zagadnień z zakresu CRM dla załogi jednoosobowej: procesy decyzyjne, błąd ludzki a problem niezawodności, stres i metody zaradcze, zmęczenie i czujność, obciążeniem pracą – zarządzanie zasobami
  • Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność dowódcy załogi statku powietrznego
  • Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych
  • Zasady planowania lotów, analiza operacyjna lotu
  • Praktyczne zademonstrowanie i przećwiczenie wpływu zmiennych warunków lotu na proces decyzyjny pilota
  • Demonstracje usterek podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych
  • Uzmysłowienie i skorygowanie błędów w procesach decyzyjnych oraz podniesienie poziomu i świadomości obszarów ryzyka w operacjach GA

Szkolenia realizowane w ramach projektu są nieodpłatne dla członków KTL AOPA Poland.
Projekt jest finansowany ze środków prewencyjnych PZU SA.

Piloci niebędący jeszcze członkami KTL – AOPA Poland, a chcący wziąć udział w szkoleniu prewencyjnym, proszeni są o kontakt mailowy: info@aopa.pl lub telefoniczny: +48 501 751 758

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia KTL AOPA Poland, z dnia 10 października 2009 roku, obowiązuje zasada bezskładkowego rocznego członkostwa dla wszystkich instruktorów lotniczych oraz dla nowych pilotów, którzy wykonali swój pierwszy samodzielny lot samolotem, lub otrzymali licencję w roku poprzedzającym aplikację o członkostwo.

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

Absolutnie popieram. Gratuluję Panie Błażeju !!!! Tak trzymać !

Brawo KTL AOPA !!!! W następnym cyklu szkoleń wprowadźcie elementy zarządzania bezpieczeństwem (Safety Managemnet System - SMS), a szczególnie umiejętności oceny i zarządzania ryzykiem.