Efendi – rzecz o śp. gen. bryg. pil. inż. Ludomile A. Rayskim

Książka „Efendi”

Przywołanie 11 kwietnia br. na portalu dlapilota.pl pamięci gen. bryg. pil. inż. Ludomiła A. Rayskiego w 41 rocznicę Jego śmierci słowami "Wśród swoich niedoceniony, nad orła lżejszy, od lwa mocniejszy…" zbiegło się z ukazaniem na rynku wydawniczym nowości książkowej poświęconej generałowi pt. „Efendi”.

Stanowi to, kolejną opowieść w cyklu „Polskie Skrzydła” świadczącej o chwale i wielkości polskiego lotnictwa, której wydawcą jest Oficyna Aurora Sławomir M. Kozak. Jest to praca autorska Jerzego W. Wypiórkiewicza, której pierwowzór pt. „Z Czasławia na Mortlake” wyróżniony został 1-szą nagrodą w Konkursie im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego. Jeden z 1-szych egzemplarzy książki „Efendi”, z osobistą dedykacja Autora znajduje się w moich rękach.

W Słowie od Wydawcy, czytamy: „Jeszcze żadnej książki nie wydawałem tak długo. Z jej pomysłodawcą i wiodącym Autorem, Jerzym Wypiórkiewiczem, rozpoczęliśmy o niej rozmowy już pięć lat temu.” Najważniejsze, że jest i że możemy się ze swoistym kalendarium życia, jak powiedział płk pil. inż. Wacław Makowski „niezłomnego żołnierza-lotnika Polaka” zapoznać i mieć nadzieję, że „przejdzie on do historii, jako żołnierz-lotnik, wzór dla przyszłych pokoleń”.

Życzmy sobie, aby te oby prorocze słowa w 100-lecie polskiego lotnictwa mocno wybrzmiały. Przy okazji, zachęcam zainteresowanych postacią gen. Rayskiego do zapoznania się z zamieszczonymi na stronie KOL www.lotnisko-krosno.com.pl artykułami pt.” Ludomił Antoni Rayski – pierwsze loty” i „Ludomił Antoni Rayski – wśród swoich niedoceniony…”. Warto również dodać, że w 2015 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim została obroniona praca doktorska mgr Lucjana Faca pt. „Generał brygady inżynier pilot Ludomił Antoni Rayski 1892-1977. Biografia wojskowa”. Została napisana pod kierunkiem dr hab. Prof. UR Andrzeja Olejko. Być może, również doczeka się wydania książkowego.

Zygmunt Bąk, sekretarz Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa im. gen. pil. Ludomiła A. Rayskiego

Źródło: Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa
comments powered by Disqus