Powołano Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który ma na celu organizację kursów w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych.

Powołany Ośrodek Szkolenia w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich ekspertów, jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych. Ośrodek będzie funkcjonował zgodnie z Wytycznymi szkoleniowymi dla badających wypadki lotnicze CIR 298 AN/172 zatwierdzonymi przez Sekretarza Generalnego i opublikowane pod jego zwierzchnictwem w czerwcu 2003 r. przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Badanie wypadków lotniczych jest wyspecjalizowanym zadaniem, które powinno być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych badaczy. Wiele państw ustanawia organ badania wypadków obsadzony wykwalifikowanymi i doświadczonymi badaczami. Takie państwa powinny szkolić odpowiednio wykwalifikowany personel w technikach badania wypadków wymaganych do wzięcia udziału w badaniu lub w celu przeprowadzenia badania wypadku lotniczego. W lotnictwie cywilnym RP od 2002 roku funkcjonuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych /PKBWL/.

Potencjalni badacze wypadków muszą posiadać znaczące praktyczne doświadczenie lotnicze jako fundament, na którym można budować ich umiejętności badawcze. Doświadczenie to może być nabyte na podstawie cywilnych lub wojskowych uprawnień jako pilot, inżynier aeronautyki lub inżynier obsługi technicznej statku powietrznego. Personel posiadający kwalifikacje w dziedzinach operacji lotniczych, zdatności do lotu, zarządzania ruchem lotniczym, lub mających związek z zarządzaniem w lotnictwie może być również odpowiedni do szkolenia w badaniu wypadków. Ponieważ badania wypadków będą często powiązane ze specjalistycznymi obszarami, ważne jest aby wyselekcjonowani do szkolenia jako badacze rozumieli strukturę organizacyjną lotnictwa i byli w stanie odnieść się do wielu różnych dziedzin lotniczych.

RADA PROGRAMOWA

 • Przewodniczący Honorowy: płk w st. spocz. pil. dr inż. Antoni MILKIEWICZ
 • Przewodniczący: płk dypl. pil. inż. Andrzej LEWANDOWSKI - PKBWL

Członkowie:

 •     prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK - ITWL
 •     prof. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI - ILot.
 •     płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK, prof. WIML - WIML

KOMITET ORGANIZACYJNY

 •     prof. dr. hab. inż. Andrzej ŻYLUK - ITWL
 •     dr inż. Leszek LOROCH - ILot.
 •     dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI - PWr
 •     mgr inż. pilot Andrzej PUSSAK - PKBWL
 •     mgr inż. Zbigniew DROZDOWSKI - PKBWL
 •     dr inż. Ryszard SABAK - ITWL
 •     dr n. med. Marian MACANDER - WIML
 •     prof. dr hab. n. med. Lech KOPKA - WIML

W ramach Ośrodka prowadzone będą:

 •     Kurs wstępny
 •     Kurs podstawowy
 •     Kursy specjalistyczne
 •     Inne kursy doświadczalne z zakresu lotnictwa cywilnego.

KURS WSTĘPNY
(4 dni robocze, 32 godziny lekcyjne)

"Organizacja i metody badania zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym RP"

 • Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych.
 • Problematyka Bezpieczeństwa Lotów i przyczyny wypadków lotniczych
 • Powoływanie i organizacja komisji badania zdarzeń lotniczych
 • Badanie miejsca zdarzenia lotniczego

 
    I edycja Kursu Wstępnego 09.05. ÷ 12.05. 2017 r.;
    II edycja Kursu Wstępnego 16.05. ÷ 19.05. 2017 r.;
    III edycja Kursu Wstępnego 22.05. ÷ 25.05. 2017 r.;

KURS PODSTAWOWY

    I edycja Kursu Podstawowego 29.05. ÷ 09.06. 2017 r.;
    II edycja Kursu Podstawowego 19.06. ÷ 30.06. 2017 r.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje p. Magda Parucka tel. 504 041 695, magda.parucka@itwl.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.kontrola-ruchu-lotniczego.com

Źródło: kontrola-ruchu-lotniczego
comments powered by Disqus