Sylwetki Lotników: Hipolit Łossowski

Hipolit Łossowski

Hipolit Łossowski urodził się 8 czerwca 1881 r. w guberni czernihowskiej na Ukrainie. Maturę uzyskał w Korpusie Kadetów w Moskwie. Pod koniec września 1900 r. wstąpił do armii rosyjskiej. Po ukończeniu Pawłowskiej Szkoły Junkrów i awansie otrzymał przydział do batalionu saperów. Jako dowódca kompanii wziął udział w wojnie rosyjsko – japońskiej. W lotnictwie na własną prośbę.

Od 7 grudnia 1909r. do 21 lipca 1910 r. był słuchaczem kursów pilotów sterowcowych Oficerskiej Szkoły Żeglugi Powietrznej w Petersburgu. Po ukończeniu Szkoły pozostał w niej jako instruktor. Następnie był członkiem Komisji Odbiorczej Aeroplanów Głównego Zarządu Wojsk Technicznych Sztabu Generalnego aby zostać odbiorcą samolotów w Moskwie. W tym mieście został powołany na stanowisko komendanta szkoły pilotów. Dysponując odpowiednim wyszkoleniem został zastępcą dowódcy sterowca. Dowodził parkiem lotniczym w Pskowie. Z tego przeszedł na stanowisko szefa odbiorców zamówień Głównego Zarządu Floty Powietrznej. Od 27 sierpnia 1917 r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Lotniczego Komisji Wojskowej w Naczelnym Polskim Komitecie Wojskowym. Od marca do sierpnia 1918 r. służył w I Korpusie Polskim w Rosji. Po rozbrojeniu przez Niemców został zdemobilizowany. Aby w Warszawie wstąpić do działającego w konspiracji Związku Lotników.

Oficjalnie od 1 września 1918 r. rozpoczął służbę w szeregach Wojska Polskiego. W pamiętnym listopadzie tego roku wziął udział w przejęciu przez mieszkańców syreniego grodu lotniska na Polu Mokotowskim.

Od 14 listopada 1918 r. został szefem Sekcji Żeglugi Napowietrznej Departamentu Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Aby objąć zgodnie z rozkazem szefa Sztabu Generalnego dowodzenie nad nowo sformowanymi Wojskami Lotniczymi. Te na początku swojego istnienia podlegały pod Sztab Generalny. Po reorganizacji Łossowski sprawował funkcję Inspektora Wojsk Lotniczych. Z tej powtórnie przeszedł na stanowisko szefa Sekcji Żeglugi Napowietrznej.

23 września 1919 r. wyznaczony został do objęcia dowodzenia tworzącej się Brygady Lotniczej. 1 sierpnia 1921 r. przyjął stanowisko kierownika Centralnych Zakładów Lotniczych. Niestety ze względu na stan zdrowia został urlopowany z wojska. Zmarł w Warszawie 10 lutego 1925 r. Pośmiertnie awansowany za zasługi do stopnia generała brygady. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w stolicy Polski.

Konrad Rydołowski

Źródło: Konrad Rydołowski
comments powered by Disqus