Unia Europejska podpisała umowę lotniczą z Koreą Południową

Flaga Unii Europejskiej i Korei Południowej (fot. Komisja Europejska/Twitter)

Unia Europejska i Korea Południowa podpisały 25 czerwca 2020 r. horyzontalną umowę lotniczą. Na mocy tej umowy każda linia lotnicza z UE może latać do Republiki Korei z każdego państwa członkowskiego UE, które zawarło dwustronną umowę o komunikacji lotniczej z Koreą Południową. Takie umowy z Koreą Południową zawarły 22 państwa członkowskie.

Tradycyjnie na podstawie dwustronnych umów o komunikacji lotniczej jedynie linie lotnicze należące do danego państwa członkowskiego lub jego obywateli i kontrolowane przez nich mogą wykonywać loty między tym państwem członkowskim a państwem trzecim. Zawarcie umowy horyzontalnej daje innym unijnym liniom lotniczym duże możliwości i w związku z tym jest korzystne dla linii lotniczych po obu stronach.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: "W czasie, gdy międzynarodowy transport lotniczy – szczególnie dotknięty przez kryzys związany z COVID-19 – powoli odżywa, podpisanie takiej umowy horyzontalnej daje nadzieję na przyszłość dzięki zwiększeniu szans na rozwój połączeń długodystansowych na rynku Korei. Umowa pokazuje, że współpraca międzynarodowa jest zasadniczym czynnikiem napędzającym odbudowę rynku lotniczego".

Co ważne, podpisanie umowy ma miejsce zaledwie kilka dni przed wideokonferencyjnym spotkaniem przywódców UE i Republiki Korei w dniu 30 czerwca, co stanowi doskonałą okazję do uznania znaczenia tej umowy na najwyższym szczeblu. Przywódcy mają również ponownie wyrazić swoje wspólne zaangażowanie w działania na rzecz ustanowienia dialogu na wysokim szczeblu w dziedzinie transportu między UE a Koreą Południową w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu.

Horyzontalna umowa między UE i Koreą Południową stanowi kolejne kluczowe osiągnięcie w ramach sformułowanej przez Komisję europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa – opracowanej w celu ułatwienia dynamicznego rozwoju europejskich przedsiębiorstw, sprzyjania innowacjom oraz zapewnienia pasażerom korzyści w postaci bezpieczniejszych, bardziej ekologicznych i tańszych lotów.

Zarówno Unia Europejska, jak i Korea Południowa przeprowadzą odpowiednie procedury wewnętrzne, aby doprowadzić do zawarcia umowy.

Źródło: Komisja Europejska
comments powered by Disqus