Konsultacje społeczne KE w sprawie zmian Rozporządzenia 95/93 w związku z epidemią COVID-19

Konsultacje społeczne KE w sprawie zmian Rozporządzenia 95/93 w związku z epidemią COVID-19, fot. RTE

W związku z prowadzonymi przez Komisję Europejską pracami nad Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (dalej jako „Rozporządzenie 95/93")  w świetle wydarzeń związanych z epidemią choroby COVID-19, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Komisję Europejską, dostępnych pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiative....

Pod wyżej wymienionym adresem można znaleźć elektroniczną ankietę, dostępną po zarejestrowaniu konta w systemie KE. Ankieta dotyczy możliwego przedłużenia obowiązującego w sezonie rozkładowym Lato 2020 wyjątku od zasady historyczności slotów lub oraz ewentualnej zmiany Rozporządzenia 95/93 w celu określenia warunków stosowania wyjątków od ww. zasady.
 
Konsultacje otwarte są do 28 września 2020 r.

 

Źródło: Komisja Europejska
comments powered by Disqus