Ujednolicenie czasu w UE? Konsultacje zmian istotnych również dla branży lotniczej

Zegar UTC w kokpicie B737

W dniach od  4 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne mające na celu zbadanie kwestii funkcjonowania czasu letniego w państwach Unii Europejskiej i określenie czy istnieje potrzeba wprowadzenia go na stałe. Fakt ten, będzie miał również znaczenie dla branży lotniczej, która funkcjonuje w oparciu o czas UTC (GMT, ZULU).

W UTC m.in. są składane plany lotu, przyznawane sloty, a także wysyłane depesze ruchowe (tzw. MVT). Aktualnie czas lokalny w Polsce wynosi UTC +2h (lato) i UTC + 1h (zima). W przypadku przyjęcia przez Komisję Europejską przepisów odnośnie zniesienia zmian czasu z letniego na zimowy, w Polsce prawdopodobnie na stałe zostanie wprowadzony czas letni (UTC + 2). 

Komisja jest zainteresowana zgromadzeniem opinii europejskich obywateli, zainteresowanych stron i państw członkowskich. Kwestionariusz internetowy jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE (z wyjątkiem irlandzkiego), a odpowiedzi można przesyłać w dowolnym języku UE. Komisja zachęca jednak do przesyłania odpowiedzi w języku angielskim.

Otrzymane opinie zostaną opublikowane na stronie ec.europa.eu Jeśli uczestnik nie wyrazi zgody na publikację swoich danych osobowych, jego opinia zostanie opublikowana w anonimowej formie.

Państwa członkowskie UE rozciągają się obecnie na trzy strefy czasowe: czas zachodnioeuropejski lub czas uniwersalny (GMT), czas środkowoeuropejski (GMT + 1) i czas wschodnioeuropejski (GMT + 2) Osiem państw członkowskich Unii (Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Łotwa, Litwa i Rumunia) stosuje standard GMT + 2. 17 państw członkowskich (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja) stosuje GMT + 1, a trzy państwa członkowskie (Irlandia, Portugalia i Wielka Brytania) stosuje GMT.

Ankieta dotycząca wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach w kwestii zniesienia zmian czasu dostępna jest tutaj (LINK) - należy przejść do opcji "View the questionnaire".

Źródło: Komisja Europejska
comments powered by Disqus