Konferencja online "Transport lotniczy, a Covid-19"

Samolot na niebie o zachodzie słońca (fot. Kamil Czajka)

Koło Naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego "Kosmolot" zaprasza zarówno studentów, doktorantów, jak i pracowników kierunków technicznych oraz prawniczych do udziału w organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych WPIA UŚ oraz przez Koło naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego "Kosmolot" Konferencji naukowej pt. "Transport lotniczy, a Covid-19".

Konferencja odbędzie się dnia 9 kwietnia 2021 roku (piątek) na platformie MTeams.

Oczywiście, nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do kierunków technicznych oraz prawniczych. Studenci oraz doktoranci, pracownicy, czy eksperci zajmujący się innymi aspektami są mile widziani – zachęcają do udziału w konferencji organizatorzy.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w wydarzeniu, organizatorzy proszą o wysyłanie swoich zgłoszeń razem z abstraktami do dnia 28 marca 2021 r. na adres zgloszeniakolonaukowe@gmail.com. Abstrakt powinien zawierać od 500 wyrazów oraz bibliografię. Istnieje możliwość wystąpienia w języku angielskim. Informacja, co do akceptacji abstraktu zostanie podana najpóźniej do 30 marca 2021 roku.

Zarówno czynny, jak i bierny udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnictwo będzie potwierdzone odpowiednim certyfikatem, który zostanie przesłany uczestnikom na podane w zgłoszeniu adresy email.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego można przesyłać na email: zgloszeniakolonaukowe@gmail.com

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Źródło: Koło Naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego "Kosmolot"
comments powered by Disqus