Ukazały się lotnicze akty prawne odnoszące się do kwestii funkcjonowania lotnisk

Kolejne lotnicze akty prawne

W ostatnich dniach zostały opublikowane kolejne lotnicze akty prawne Ministra Infrastruktury odnoszące się do kwestii funkcjonowania lotnisk.

W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2156 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji.


Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2155 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2154 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2152 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus