Kolejne lotnicze akty prawne

Kolejne lotnicze akty prawne

W ostatnich dniach, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostały opublikowane Wytyczne nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie cofnięcia zalecenia zaprzestania używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO, ogłoszenie nr 35 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KOŚCIELECZKI, ogłoszenie nr 34 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku ŚWIDNICA-KRZCZONÓW oraz ogłoszenie nr 33 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 września 2019 r.w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku MAZURY HELIPAD.


WYTYCZNE NR 9 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie cofnięcia zalecenia zaprzestania używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 i 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się, co następuje:
§ 1. W związku z zakończeniem przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych ekspertyz dotyczących automatów spadochronowych VIGIL CUATRO, które nie wykazały nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, cofa się zalecenie zaprzestania używania w tym montażu tych automatów.
§ 2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Pełny tekst Wytycznych nr 9 dostępny jest tutaj (LINK)


OGŁOSZENIE NR 33 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku MAZURY HELIPAD

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1580 i 1495) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 410) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji „EPGH*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku MAZURY HELIPAD.

Pełny tekst Ogłoszenia nr 33 dostępny jest tutaj (LINK)


OGŁOSZENIE NR 34 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku ŚWIDNICA-KRZCZONÓW

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1580 i 1495) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 410) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji „EPSS*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku ŚWIDNICA-KRZCZONÓW.

Pełny tekst Ogłoszenia nr 34 dostępny jest tutaj (LINK)


OGŁOSZENIE NR 35 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KOŚCIELECZKI

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1580 i 1495) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 410) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji „EPMK*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KOŚCIELECZKI.

Pełny tekst Ogłoszenia nr 35 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus