Katowice Airport: Porozumienie o współpracy pomiędzy GTL SA a Śląskim Centrum Logistyki

Katowice Airport

Kontynuowane są prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu transportowego w województwie śląskim, obejmującego  transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodami śródlądowymi. 

Kolejnym etapem jego powstawania jest zawarcie umowy o współpracy między Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA -  spółką zarządzającą Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, a Śląskim Centrum Logistyki SA. 

Strony porozumienia dążyć będą  do poszukiwania rozwiązań przyczyniających się do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności i dostępności śródlądowego transportu wodnego, kołowego, kolejowego oraz lotniczego w województwie śląskim, co ma zapewnić zrównoważony rozwój transportu intermodalnego. 

GTL SA i Śląskie Centrum Logistyki SA będą  w tym celu wspólnie realizowały  działania promocyjno-marketingowe, zadeklarowały także  wzajemne promowanie swoich produktów, między innymi podczas branżowych wydarzeń  w kraju i za granicą. Uzgodniły procedury oraz inne  działania  oparte o  wzajemne zaufanie,  przy  niezależnej pracy  obu stron.  

Umowę podpisali dziś: Artur Tomasik prezes GTL SA i  Jerzy Zachara prezes ŚCL SA. Jest to drugie z kolei porozumienie. W grudniu zeszłego roku, podobna umowę GTL SA podpisało z Euroterminalem Sławków. 

Źródło: Katowice Airport
comments powered by Disqus