Katowice Airport: Huśtawka w ruchu pasażerskim – statystyki sierpień 2012

Katowice Airport

Pyrzowice 5 września 2012 roku, O ponad 3%, w porównaniu do ośmiu miesięcy ubiegłego roku, wzrósł ruch pasażerski w Katowice Airport, ale dynamika była mniejsza od zakładanej. W związku z tym uległa weryfikacji prognozowana ilość odprawionych pasażerów na koniec roku z 2,8 mln do 2,6 mln (w 2011 r. odprawiono ponad 2,5 mln pasażerów).

W sierpniu br. w Katowice Airport odprawiono w ruchu całkowitym 326 611 pasażerów, to jest o 4,7% mniej niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Wzrost zanotowano w ruchu regularnym w ramach, którego obsłużono 176 143 podróżnych, czyli o 2% więcej niż w sierpniu 2011r. Na zmniejszenie liczby pasażerów największy wpływ miało bankructwo sześciu biur podróży oraz mniejsze zainteresowanie wakacjami za granicą. Z połączeń wakacyjnych z pyrzowickiego lotniska w sierpniu br. skorzystało 149 438 pasażerów, co w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego dało 12% spadek w ruchu czarterowym.

Od początku roku w Katowice Airport w ruchu całkowitym odprawiono 1 802 759 to jest o 3,2% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ruch regularny wzrósł o 6% i w jego ramach obsłużono 1 213 473 podróżnych, a czarterowy spadł o 0,2% i wyniósł 585 526 pasażerów.  

Źródło: Katowice Airport
comments powered by Disqus