20-lat Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

20 lat GTL SA

20-lat temu, 6 marca 1991 roku, sądowym wpisem do rejestru handlowego zostało założone Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Statutowym zadaniem GTL SA jest m.in. podejmowanie wszelkich działań dla przygotowania i wykonywania transportu lotniczego, pasażerskiego i towarowego, usług lotniczych i towarzyszących. W tym celu Spółka prowadzi m.in. działalność w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji MPL Katowice, a także jego eksploatacji.

GTL SA pyrzowickim lotniskiem zarządza od maja 1994 roku. Wtedy przez cały rok odprawiono na lotnisku 12 475 pasażerów - tylu ile średnio w jeden letni dzień w roku 2010. Dzisiaj zarządzane przez GTL SA lotnisko jest liderem wśród polskich portów regionalnych w kategorii czarterowego ruchu pasażerskiego oraz w segmencie lotniczego transportu towarów.

W roku 2010 w MPL Katowice odprawiono 2,4 mln pasażerów i ponad 11 tys. ton frachtu.

Źródło: Katowice Airport
comments powered by Disqus