Zmarł płk. dypl. pil. Stanisław Czarny

Płk. pil. Stanisław Czarny (fot. archiwum rodzinne płk.dypl.pil Stanisława Czarnego z drugiej połowy lat 70-tych)

7 pażdziernika o 23:50 zmarł w domu w Warszawie, otoczony troskliwą opieką córki Doroty i Rodziny, płk.dypl.pil. Stanisław Czarny. Oficer, pilot, instruktor, dowódca o szczególnych zasługach dla biało-czerwonej szachownicy.

Płk. dypl. pil. Stanisław Czarny urodził się 1 kwietnia 1030 r. na Ziemi Jasielskiej. Po ukończeniu  szkoły średniej w Jaśle w 1948 roku został przyjęty do OSL w Dęblinie. Promowany 8 maja 1951 r. na stopień podporucznika pilota  pozostał na uczelni jako instruktor-pilot.

Szkolił w pilotażu kolejnych podchorążych jako ceniony i szanowany instruktor i wychowawca.
Lubił swoją pracę, a praca Jego.

Marzył jednak o przeniesieniu do pułku bojowego, na nowe większe samoloty. Po usilnych staraniach w 1956 roku został przeniesiony do 33 pułku lotnictwa bombowego w Modlinie, wchodzącego w skład 15 DLB. Przeszkolił się na samoloty IŁ-28, wkrótce został dowódcą eskadry. W 1961 roku został dowódcą  33 pułku bombowego.

W latach 1063-1966 studiował w ASG w Rembertowie. Po studiach trafił do 15 Dywizji Lotnictwa Bombowego a następnie do Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego.

1 lutego 1973 r. został dowódcą 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego na Okęciu. Miało to związek z przezbrojeniem pułku na nowe typy samolotów, na JAK-40, TU-134A, a następnie na TU-154M.


Dowódca 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego przed frontem pododdziałów (fot. archiwum rodzinne płk.dypl.pil Stanisława Czarnego z drugiej połowy lat 70-tych)

Był wymagającym dowódcą, doskonalił załogi w niełatwej sztuce pilotażu na kolejnych typach samolotów, umiejętnie dobierał załogi do trudnych i odpowiedzialnych misji lotniczych. Dużo uwagi poświęcał tzw. „pułkowej dyplomacji”, obsługa VIP-ów nie była łatwym zadaniem. Załogi dzięki Jego zabiegom  osiągały mistrzostwo w tej dziedzinie. Przez okres 13-letniego dowodzenia spec pułkiem zdobył sobie niebywały szacunek i uznanie, zarówno ze strony podwładnych jak i osób i instytucji obsługiwanych przez pułk. Potrafił łączyć fachowość i pryncypialność z ogromną kulturą osobistą, stąd określenie „wychowawca VIP-ów”.


Przegląd samolotu TU-134A przez dowódcę załogi płk. pil. Stanisława Czarnego (fot. archiwum rodzinne płk.dypl.pil Stanisława Czarnego z drugiej połowy lat 70-tych)

Łącznie pod biało-czerwoną szachownicą wylatał ponad 7600 godzin, ze zgodną liczbą startów i lądowań. Latał na wielu typach samolotów. Na LIM-ach i MIG-ach, na IŁ-28, JAK-40 i TU-134. Był pilotem klasy mistrzowskiej i takim pozostanie w naszej pamięci.

Przekazał pułk swojemu następcy 1 listopada 1986 roku. Otrzymał bowiem nowe zadanie. W 1986 roku powierzono Mu misję restrukturyzacji istniejącego Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych w nowoczesne Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Został pierwszym Dyrektorem Naczelnym tego przedsiębiorstwa.


Sala Tradycji 36 splt. Trzeci z lewej Dowódca płk.dypl.pil.Stanisław Czarny (fot. archiwum rodzinne płk.dypl.pil Stanisława Czarnego z drugiej połowy lat 70-tych)

Lotniczą przygodę zakończył 31 grudnia 1990 r. Jego oficerski mundur zdobiły liczne wysokie odznaczenia państwowe i resortowe, w tym:
– Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
– Złoty Krzyż Zasługi,
– Zasłużony Pilot Wojskowy.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 pażdziernika 2019 o godz 12:45 w Domu Pogrzebowym Służew oraz na Cmentarzu Parafialnym w Pyrach z pełnymi honorami wojskowymi. Zgodnie z ceremoniałem z udziałem Kompanii Honorowej i Orkiestry Sił Powietrznych i Pocztów Sztandarowych: 1 Bazy Lotnictwa Transportowego i Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Na uroczystość pożegnania licznie przybyli ludzie lotnictwa z Warszawy i całego Kraju. Ramię w ramię stanęli koledzy i współpracownicy ze wszystkich lotniczych etapów Pana Pułkownika:
– z Dęblińskiej Szkoły Orląt,
– z pułków i dywizji lotniczych,
– z Dowództw  Wojsk Lotniczych.
– szczególnie wielu przybyło podwładnych Pana Pułkownika, kolegów i przyjaciół z 36 splt, pułku z którym najdłużej i najmocniej był związany płk. Czarny.
– przybyli ludzie lotnictwa stowarzyszeni w Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa RP.

Pochyliły się poczty sztandarowe:
– Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych,
– 1 Bazy Lotnictwa Transportowego - kontynuatorki tradycji 36 splt,
– Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Trumnę swojego Dowódcy ponieśli na ramionach piloci byłego 36 splt.

Pułkownik spoczął w kwaterze M-8-10 Cmentarza przy ul. Farbiarskiej 63D.
Odszedł człowiek szczególnego formatu i zasług dla biało-czerwonej szachownicy, dla lotniczego i państwowego bezpieczeństwa.
Płk. Pilocie Stanisławie Czarny Spoczywaj w Spokoju.
Dobrze zasłużyłeś się Biało-Czerwonej i Rzeczypospolitej.
Cześć Twojej Pamięci!

Opracował: Płk.dypl.inż.pil.w st.spocz. Jan Czyżewski

Źródło: Jan Czyżewski
comments powered by Disqus