ITWL w Horizon 2020

ITWL w Horizon 2020 (fot. ITWL)

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych uzyskał finansowanie projektu badawczego 5D-AeroSafe w ramach programu Horizon 2020. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.06.2020 r. a sfinansowany będzie przez Komisję Europejską (EUROPEAN COMMISSION Innovation and Networks Executive Agency).

W skład konsorcjum realizującego Projekt wchodzą następujący partnerzy: Airbus Defence&Space (Lider) – Francja, Future Intelligence Ltd. – Grecja, Ecole Nationale de l’Aviation Civile – Francja, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Polska, Vicomtech – Hiszpania, Hellenic Mediterranean University – Grecja, Ferrovial Corporacion SA – Hiszpania, Greek Water Airports – Grecja, AirMap Deutschland GmbH – Niemcy, Eurocontrol – Belgia.

Główne cele zakładają:

  • Osiągnięcie możliwości przeprowadzenia inspekcji, kalibracji i/lub sprawdzania lotniskowych systemów CNS (Communications, Navigation, Surveillance) z wykorzystaniem platformy bezzałogowej RPAS wyposażonej w zminiaturyzowany transponder CNS.
  • Dostarczenie rozwiązania umożliwiającego kontrolę i kalibrację systemów lądowania i pomocy nawigacyjnych, takich jak światła ścieżki podejścia precyzyjnego (PAPI) i systemu VOR z wykorzystaniem platformy bezzałogowej RPAS.
  • Umożliwienie prowadzenia inspekcji infrastruktury lotniskowej (drogi startowej i dróg kołowania) oraz dróg wodnych z wykorzystaniem platformy bezzałogowej w celu wykrywania ciał obcych (FOD), ptaków itp. W odniesieniu do dróg wodnych umożliwienie wspomagania procesów wodowania poprzez kontrolę stanu morza (wielkość fal) i występujących przeszkód (pływacy, łodzie itp.) przed wydaniem przez kontrolerów lotu zgody na wodowanie.
  • Umożliwienie sprawdzenia systemów wspomagających procedury podejścia GNSS RNAV (aRea NAVigation) z wykorzystaniem platformy bezzałogowej.
  • Umożliwienie monitorowania w czasie rzeczywistym sygnałów systemów GNSS i EGNOS i geolokalizacji źródeł zakłóceń / zagłuszania z wykorzystaniem platformy bezzałogowej.
  • Opracowanie zestawu narzędzi API (interfejs programowania aplikacji), który umożliwi łatwą integrację przyszłych aplikacji w systemach zarządzania ruchem platform bezpilotowych (UTMs) za pośrednictwem platformy 5D-AeroSafe.
  • Poprawa bezpieczeństwa poprzez użycie platformy bezpilotowej patrolującej wrażliwe rejony i infrastrukturę krytyczną lotniska.
  • Wytyczenie kierunków rozwoju powietrznych środków rozpoznania i kontroli w celu wsparcia operacji lotniczych realizowanych przez zdalną Wieżę kontroli lotów.

Projekt potrwa 36 miesięcy, w ciągu których zrealizowane zostaną następujące zadania (WP – Work Packages):
•  WP1 – Management
•  WP 2 – Concept of Operations and Regulatory Framework
•  WP 3 – UAV and Payload Hardware Adaptation and Implementation
•  WP 4 – Visual Analytics and CNS/Navaids Inspection Analysis
•  WP 5 – Core 5D-AeroSafe Platform Development
•  WP 6 – 5D-AeroSafe Architecture Definition, Integration & Pilots
•  WP 7 – Innovation Management and Exploitation Activities
•  WP 8 – Dissemination and Communication Activities, & Advisory Board Management

W realizację poszczególnych zadań badawczych zaangażowane są trzy Zakłady ITWL: Zakład Integracji Systemów C4ISR (Z-16), Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki (Z-32), Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58).

W ramach Zarządzania realizację Projektu wspierają: Dział Planowania i Koordynacji Prac Naukowo - Badawczych, Dział Głównego Księgowego, Dział Kadr, Dział Promocji, Dział Koordynacji i Współpracy Zewnętrznej.

Główne prace wykonywane przez Zespół ITWL są związane z określeniem wymagań potencjalnych Użytkowników Końcowych, określeniem scenariuszy działania, dostosowaniem platform bezpilotowych ITWL do wymagań Celów Projektu, przeprowadzeniem badań oraz demonstracji możliwości systemu 5D Aerosafe. Badania w locie będą również realizowane z wykorzystaniem Latającego Laboratorium- samolotu SONEX LL SP-YWL na którym będzie badany nowy – miniaturowy transponder. Istotnym elementem realizacji Projektu będzie opracowanie bazy danych elementów konstrukcji platformy bezpilotowej, która może być wykorzystywana w procesie zapewnienia ciągłej zdatności do lotu.

Instytut po raz pierwszy pełni funkcję lidera zadania w tego typu projekcie. Zadanie WP8 – Dissemination and Communication Activities, & Advisory Board Management przewiduje organizację warsztatów, konferencji i spotkań z potencjalnymi Użytkownikami Końcowymi. WP8 ma na celu zwiększanie świadomości użyteczności rozwiązania opracowanego w ramach Projektu oraz propagowanie stosowania zaawansowanych platform bezpilotowych w procesach zapewnienia bezpieczeństwa latania.

Koordynatorem projektu z ramienia ITWL jest dr inż. Przemysław Mądrzycki natomiast Kierownikiem Zadania WP 8 jest mgr Anna Nikodym – Bilska.

Źródło: ITWL
comments powered by Disqus