53. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP

Mgr inż. Dariusz Rataj wygłasza referat/ fot. ITWL

53. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP odbyła się 02.03.2011 r. w Dowództwie Sił Powietrznych. Tematem Konferencji była "Rzeczywista identyfikacja zagrożeń w procesie szacowania ryzyka warunkiem bezpiecznej realizacji zadań lotniczych w kontekście katastrof lotniczych samolotów CASA C-295M i Tu-154M".

W konferencji udział wzięli : Szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski, przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych, Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz wielu innych instytucji związanych z lotnictwem.

Ze strony Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych uczestniczyli: Dyrektor dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Zastępca Dyrektora dr hab. inż. Andrzej Żyluk oraz przedstawiciele zakładów naukowo-badawczych.

Pierwszą część konferencji poświęcono analizie zdarzeń lotniczych zaistniałych w ciągu 2010 roku w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych RP, procesom obniżania ryzyka podczas realizacji zadań operacyjnych oraz szkolenia lotniczego. W dalszej części konferencji dokonano całościowej oceny stanu bezpieczeństwa lotów lotnictwa SZ RP oraz wypracowano wnioski do dalszej działalności w 2011 roku, przedstawiono również główne problemy Służby Inżynieryjno-Lotniczej w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa lotów.

Podczas konferencji Kierownik Działu Rozwoju i Promocji ITWL mgr inż. Dariusz Rataj wygłosił referat nt. "Narzędzia do szacowania ryzyka w procesie przygotowania i realizacji zadań lotniczych".

Czytaj również:
53. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów oraz zintegrowane szkolenie kierowniczej kadry DSP

Źródło: ITWL
comments powered by Disqus