Znamy zwycięzców IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Zwycięzcy IV Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym (fot. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 w Łodzi/FB)

16 grudnia 2019 roku w sali Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej odbył się finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. Etapu pierwszego olimpiady przez Internet nie przeprowadzano z uwagi na fakt dysponowania salą mogącą pomieścić znacznie ponad 100 osób.

Organizatorzy otrzymali 64 zgłoszenia osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w olimpiadzie. Do drugiego etapu (finału) zakwalifikowano wszystkich zgłoszonych uczestników. Do ostatecznej rozgrywki przystąpiło 53 uczestników w tym 43 uczniów i studentów. Reprezentowani byli także pracownicy naukowi oraz inżynierowie.

Jury olimpiady wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach: uczeń/student i pozostali uczestnicy (dorośli).

W kategorii uczeń /student zwyciężyli:
I miejsce – Aleksander Matczak Słupecki – uczeń szkoły podstawowej (Łódź)            
II miejsce – Maciej Oleksy – student L.A.W. Dęblin   
III miejsce – Krystian Szczepański – student L.A.W. Dęblin

W kategorii pozostali (dorośli) zwyciężyli:
I miejsce – Lucjan Wantuła – Gliwice
II miejsce – Mariusz Grabowiecki – Bodzechów woj. Świętokrzyskie
III miejsce – Bogdan Pawlak – Biała Podlaska

Wyróżniono: Łukasza Cymera z Chrzanowa, Arkadiusza Hernika z Radomia, oraz Szymona Siembidę ze Stalowej Woli.

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów olimpiady.
Organizatorami Olimpiady byli: Portal internetowy www.interwizja.edu.pl, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej, Naczelna Organizacja Techniczna w Białej Podlaskiej, Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC, Bialskopodlaski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oraz Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, które użyczyło salę widowiskowo-konferencyjną wraz   obsługą i nagłośnieniem, a także przygotowało program artystyczny. Prezydent miasta udzielił pomocy organizacyjnej oraz wsparł olimpiadę materialnie. Wsparcia olimpiadzie udzielił także Poseł na Sejm R.P. Marcin Duszek, który zorganizował konkurs rysunkowy z nagrodami, dla młodzieży ze szkół podstawowych. Organizatorzy olimpiady zaprosili młodzież z dwóch techników, mając na uwadze promocję olimpiady wśród młodzieży szkół bialskich. Grupie nauczycieli i uczniów wręczono legitymacje Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Mechaników Polskich.


Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk rozpoczynając część oficjalną (po napisaniu testu przez uczestników finału), podkreślił związki miasta z wojskiem w przeszłości oraz zasygnalizował wydarzenia w najbliższej perspektywie w tej dziedzinie.
 
Leszek Zieliński nauczyciel jednej ze szkół bialskich zaprezentował historię Podlaskiej Wytwórni Samolotów, która funkcjonowała na terenie Białej Podlaskiej w latach 1923 – 1939 i była jednym z największych zakładów tej branży w II R.P., przyczyniając się do dynamicznego rozwoju miasta.

Wydarzenie uświetnił chór męski „Echo Podlasia” założony w 1927 roku przez Podlaską Wytwórnię Samolotów. Część oficjalna rozpoczęła się Marszem Lotników w wykonaniu właśnie tego chóru. Przed uczestnikami wydarzenia wystąpił opromieniony wieloma sukcesami, młodzieżowy zespół „Chwilka”.

Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawował Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W pracach jury wzięli udział m.in. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Dębski ITWL – przewodniczący jury, prof. UJK. dr hab. Paweł Soroka – Koordynator PLP, Przewodniczący Rady Głównej Olimpiady, płk dypl. pilot Jan Smolarek – honorowy Prezes Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, płk. dypl. pilot Wiesław Sokołowski – Prezes Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, ppłk. pil Franciszek Ostrowski, a także autor pytań  mjr. mgr Wojciech Stachowicz.

Patronatem medialnym olimpiadę objęło 10 tytułów prasowych, internetowych i radia.
Część oficjalna finału olimpiady była transmitowana na żywo w YouTube interwizja tv.

Finaliści Olimpiady przyjechali między innymi z: Dęblina, Stalowej Woli, Radomia, Łodzi, Lublina, Woj. Świętokrzyskiego, Warszawy i Białej Podlaskiej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Sponsorami olimpiady byli: PIOTRANS Wisznice, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, WOD KAN Biała Podlaska, WARTER FUELS S.A., Zamel z Białej Podlaskiej, NOT z Białej Podlaskiej, Prezydent Miasta Biała Podlaska,  Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Red. Grzegorz Sobczak, Waldemar Gronostajski -Prezes Klubu Lotniczego w Białej Podlaskiej,  Red. Nacz. Portalu www.interwizja.edu.pl oraz Podlaska Agencja Consultigowa RECTUS-WOC.

Pucharami i dyplomami za I, II i III miejsce nagrodzono zwycięzców w dwóch kategoriach w kategorii uczeń/student oraz w kategorii dorośli. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy za uczestnictwo w olimpiadzie. Oprócz nagród rzeczowych sponsorzy ufundowali także loty widokowe nad miastem.

Stały zespół roboczy przygotowujący olimpiadę stanowili: Tadeusz Kochanowski RR NOT w Białej Podlaskiej, płk dypl. pilot Jan Smolarek, płk dypl. pilot Wiesław Sokołowski, ppłk. Mgr inż. Krzysztof Demczuk, ppł. Pil. Franciszek Ostrowski, mjr mgr Wojciech Stachowicz, ppłk. Stanisław Pietras, inż. Henryk Zawistowski, mjr. Jerzy Trudzik, mjr. pil. Marian Kiryk, mgr Leszek Zieliński, Zbigniew Kapela – dyr. B.C.K.,oraz mgr inż. Tadeusz Kucharuk – Red. Nacz.  www.interwizja.edu.pl

Istotnego wsparcia zespołowi udzielili profesor Paweł Soroka – Przewodniczący Rady Głównej Olimpiady oraz gen. bryg. w st. spoczynku Ryszard Dębski – ITWL.

Relację opracował: Tadeusz Kucharuk
Sekretarz Olimpiady

Źródło: interwizja.edu.pl
comments powered by Disqus