Testy JAA/EASA – FCL i FAA dostępne jako aplikacja na iPoda i iPada

Aviationexam

Aviation Exam to aplikacja umożliwiająca kompleksowe i skuteczne przygotowanie do egzaminów JAA/EASA - FCL i FAA. Można ją nabyć opłacając abonament. Każdy użytkownik posiadający ważną subskrypcję może rozwiązywać nieograniczoną liczbę testów, nie tylko za pośrednictwem tej aplikacji, ale także internetowego systemu lub programu MS Windows. Dostawca zapewnia synchronizację pomiędzy wszystkimi platformami.

Zawartość zestawu do egzaminów JAA:

- pytania CQB 15 - JAA / EASA - FCL;
- najnowsze rzeczywiste pytania posortowane według oficjalnej kategorii syllabus JAR - FCL (nowy syllabus);
- objaśnienia większości pytań zawartych w bazie danych, z których wiele jest uzupełnionych ilustracjami;
- bazy pytań dot. zarówno samolotów, jak i śmigłowców, do poziomów ATPL, CPL oraz IR;
- testy konwersyjne dla pilotów przekwalifikowujących się z samolotu na śmigłowiec lub na odwrót;
- 1-miesięczny abonament na pojedyncze przedmioty;
- 2, 6 lub 12 miesięczny abonament na wszystkie przedmioty JAA / EASA – FCL.

Zawartość zestawu do egzaminów FAA:
- objaśnienia wszystkich pytań FAA;
- 2 miesięczny abonament na poszczególne przedmioty;
- 6 miesięczna subskrypcja na PPL + IFR + CPL;
- baza pytań do:
   - licencji pilota prywatnego oraz rekreacyjnego;
   - licencji zawodowej;
   - licencji pilota liniowego;
   - uprawnień na przyrządy;
   - uprawnień instruktora teoretycznego i praktycznego;
   - uprawnień mechanika pokładowego;
   - uprawnień mechanika lotniczego.

Test można uruchomić poprzez następujące tryby:

TRYB NAUKI (Study Mode)
Podczas generowania nowego testu w tym trybie, wszystkie, które już wcześnie zostały rozwiązane są analizowane i do następnej próby dobierane są pytania, które wcześniej się nie pojawiły lub te, na które nie padła poprawna odpowiedź. Dzięki tej funkcji, po jakimś czasie każda osoba będzie musiała odpowiedzieć na wszystkie pytania z każdego przedmiotu. Przed każdym testem można wybrać własną liczbę pytań (maksymalnie 150) i ustawić własny limit czasowy. Można także wybrać tylko niektóre zagadnienia z danego obszaru tematycznego. "Tryb nauki” umożliwia natychmiastowe podanie prawidłowej odpowiedzi, jej uzasadnienie, a sam test w bieżącym stanie opracowania może być zapisany i zakończony w późniejszym czasie. Istotnym jest fakt, iż w przypadku, gdy zdający planuje przebrnąć przez całą bazę pytań z każdego przedmiotu w „trybie nauki” lub „trybie sekwencyjnym”, nie może usuwać historii testów, bo inaczej będzie musiał zacząć wszystko od początku. TRYB SEKWENCYJNY (Sequential Mode)

W trybie sekwencyjnym można wygenerować test ze wszystkich pytań konkretnego przedmiotu, obszaru lub podobszaru, które domyślnie nie są ustawione. Liczba dostępnych pytań pojawi się po ich wybraniu. Zdający nie musi jednak tworzyć testu ze wszystkich dostępnych pytań w wybranym obszarze lub podobszarze, lecz opcjonalnie może wybrać ich odpowiednią dla siebie liczbę. Powyższy tryb jest najbardziej optymalny dla tych użytkowników, którzy chcą upewnić się, że przerobili cały zestaw pytań z danego przedmiotu, obszaru lub podobszaru w sposób sekwencyjny. Układ testu jest taki sam, jak w „trybie nauki”, tj. poprawna odpowiedź jest prezentowana bezpośrednio po dokonaniu wyboru, może być wyświetlone jej objaśnienie, a sam test może zostać zapisany, itd. Jeśli na dane pytanie została udzielona poprawna odpowiedź, to drugi raz się ono nie pojawi. Te z błędnymi odpowiedziami będą się powtarzać, jednak można to zmienić w ustawieniach.TRYB EGZAMIN (Exam mode)
Tryb ten symuluje oficjalny egzamin pisemny wraz z tymi samymi ustawieniami i funkcjami, które czekają na zdającego w rzeczywistości. Nie da się zmienić zadanej liczby pytań, ani limitu czasowego. Obie te wartości są z góry ustawione zgodnie z parametrami oficjalnego egzaminu pisemnego z danego przedmiotu. Ocena egzaminu i wyświetlenie poprawnych odpowiedzi odbywa się po jego zakończeniu. Test w trybie egzaminu nie może zostać zachowany.


Źródło: aviationexam.com oraz itunes.apple.com

Źródło: Internet
comments powered by Disqus

Komentarze

"Powyższy tryb jest najbardziej optymalny" - znajdź błąd autorze... :)

Korzystalem z tej bazy przygotowując sie do IR. Na egz w ULC uzyskiwalem od kilku do 10% lepsze wyniki niż w AE. Oczywiście samo przygotowywanie sie z baza nie wystarczy. Przeczytałem (ze zrozumieniem) takze podręczniki Jeppesena. Uważam, ze korzystanie z tego typu bazy jest wręcz niezbędne, gdyż na rzeczywistych egzaminach jest sporo takich pytań, które nie sprawdzają rzeczywistej wiedzy kandydata lecz to, czy ...znał dane pytanie wcześniej! Oczywiście są inne bazy. Ja korzystalem akurat z tej. Warto było pieniądze za możliwość korzystania. Polecam