Kongres zamierza zmienić politykę FAA w kwestii dostępu do lotnisk

FAA

Senat i w Izba Reprezentantów rozpatrują obecnie ustawy, mające skorygować politykę Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA), która ogranicza dostęp do lotnisk GA niektórym zainteresowanym użytkownikom. "Community Airport Access and Protection Act of 2010" dotyczy decyzji FAA o zakazie bezpośredniego wstępu na lotniska, jaki od dawna mieli właściciele hangarów i oraz inne posiadające tam bazy podmioty.

"Proszę kontaktować się z senatorami i reprezentantami i wywierać nacisk na poparcie ustaw," napisał Brent Blue, który założył grupę o nazwie Through The Fence mającą na celu walkę o zmianę przepisów. "Żadne dane, badania, albo też opinie osób spoza FAA nie były brane pod uwagę przy wprowadzaniu nowych uregulowań,” powiedział Blue. Through The Fence zachęca wszystkich pilotów i innych zainteresowanych lotniskami general aviation o włączenie się w kampanię przeciwko FAA.

Ustawy przywrócą stan pierwotny, ale też wprowadzą wymóg wnoszenia opłat przez część użytkowników. "Zarówno Kongresman Graves i Boswell jak i Senator Inhofe zasługują na ogromną wdzięczność za popieranie rozwiązań zapewniających dostęp do lotnisk general aviation i wspierających opłacalność ich funkcjonowania poprzez dodatkowe opłaty," powiedział Blue. "Ta korekta polityki FAA pozwoli utrzymać przy życiu małe porty lotnicze."

Tłumaczenie na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu avweb
 

Źródło: Internet
comments powered by Disqus