FAA zaleca masowe kontrole zdatności samolotów Piper

Piper Aircraft

W związku z możliwością wadliwego zamontowania kolumn sterowniczych na wybranych samolotach Piper z napędem tłokowym, Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) proponuje, aby właściciele 42000  maszyn, przeprowadzili kontrole i podjęli ewentualne prace naprawcze. Dyrektywa, obejmuje modele PA28, PA32, PA34 i PA44 i jest wynikiem dwóch zdarzeń, które miały miejsce na dwusilnikowym PA-34 Piper Seneca.

W pierwszym wypadku, z powodu nieprawidłowo wywierconego otworu urwał się prawy wolant co w konsekwencji mogło pozbawić pilota kontroli nad maszyną. W drugim incydencie wykryto podobną usterkę podczas przeglądu na ziemi, w lewym wolancie.

Śledztwo wykazało, że fabryka Pipera niewłaściwie montowała „trzony” (ang. shaft) kolumn sterowniczych. Przedstawiciele FAA stwierdzili, iż wywiercone otwory były akceptowane jedynie na podstawie oceny wzrokowej. Dziura znajdująca się zbyt blisko końca trzonu powodowała istotne obniżenie jego wytrzymałości.

W celu skorygowania tego błędu, Piper wzmógł kontrolę w procesie produkcyjnym. FAA rekomenduje sprawdzenie wszystkich 41 928 statków powietrznych tego typu zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Inspekcja jednaj maszyny będzie trwała 30 minut, a jej koszt ma wynieść 40 dolarów.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus