FAA przedstawiła harmonogram wprowadzania systemu NextGen

NextGen
8 marca, Federalna Administracja Lotnicza USA (FAA), przedstawiła zaktualizowany harmonogram modernizacji do 2018 r. systemu transportu lotniczego. Plan 2010 NextGen informuje o kontynuacji rozszerzania systemów nawigacji satelitarnej i zobrazowania radarowego (ADS-B), a także o uwzględnionych propozycjach i zaleceniach wystosowanych przez środowiska lotnicze.

NextGen 2010 zwiększy dostęp do przestrzeni powietrznej dotychczas nie pokrytej siecią radarową, jak i również do małych portów lotniczych. Stowarzyszenie AOPA podkreśliło fakt, iż system w bliskiej perspektywie przyniesie korzyści dla lotnictwa ogólnego.

Prezes AOPY, Craig Fuller, w październiku 2009 r. przed posiedzeniem rządowej komisji dot. lotnictwa powiedział, że „System będzie wymagał wprowadzenia nowych technologii, zarówno pod względem wyposażenia kokpitu, jak i infrastruktury. Dla pilotów lotnictwa ogólnego nie będzie stanowiło to problemu, bowiem zawsze płynnie przestawiali się na nowe rozwiązania, szczególnie jeżeli bezpieczeństwo i uzyskiwane korzyści były oczywiste.”   

„Modernizacja powinna się opierać na sprzęcie, który jest instalowany w kokpitach, jak i na nowych technologiach, działaniach i procedurach,” powiedział Heidi Williams, dyrektor AOPY d/s przestrzeni powietrznej i modernizacji. „Nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe wyposażanie samolotu, jeżeli nie będzie odpowiednich narzędzi w celu realizacji korzyści z poczynionych nakładów,” dodał.

Przedstawiony plan opisuje przechodzenie od tradycyjnych operacji lotniczych do opartych na systemach nawigacji satelitarnej, które obejmują Area Navigation (RNAV) i Required Navigation Performance (RNP). Stowarzyszenie AOPA zaangażowało się we współpracę z FAA i podmiotami branży lotniczej, aby mieć pewność, że NextGen będzie przystępny dla użytkowników GA i zapewni bezpieczeństwo i zyski przy rozsądnych kosztach.

Przetłumaczono na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu ganews

Źródło: Internet
comments powered by Disqus