Burze słoneczne mogą wpłynąć na GPS

NOAA.jpg

Naukowcy z NASA oraz  Administracji Oceanu i Atmosfery USA (NOAA), zajmujący się przestrzenią kosmiczną twierdzą, iż zaobserwowali nasilenie się częstotliwości występowania burz słonecznych, które to zjawiska powodują problemy w działaniu satelitarnych systemów nawigacyjnych takich jak GPS i ADS-B. 

Joe Kunches, badacz z NOAA powiedział, że burze mogą tymczasowo ograniczyć niektóre funkcje GPS, co zdarzało się już w przeszłości, dodając jednocześnie, iż prawdopodobieństwo częstego występowania zdarzeń tego typu jest niewielkie. Jednak zagrożeniem w takim wypadku jest fakt, iż, niełatwo jest przewidzieć lub zidentyfikować momenty występowania zjawiska (a może ono trwać kilka dni) i skutecznie informować o tym pilotów.

Kunches współpracuje z przedstawicielami przemysłu w celu określenia i zrozumienia ich potrzeb co do przewidywania i rozpoznawania pogody kosmicznej. Naukowcy wysunęli także wniosek, aby jeszcze nie przekreślać nawigacji inercyjnej opartej na VOR lub DME.

Tłumaczenie z AvWeb

Źródło: Internet
comments powered by Disqus