Animacja wypadku znad Hudson bez kluczowych szczegółów?

screen z animacji wypadku

W trakcie przemówienia przed Podkomisją ds. Lotnictwa w Amerykańskiej Izbie Rprezentantów przewodnicząca Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu, (ang.:National Transportation Safety Bard, NTSB), Deborah Hersman stwierdziła, że pilot samolotu Piper, który zginął w zderzeniu z Eurocopter’em nad rzeką Hudson w sierpniu tego roku mógł nadawać na niewłaściwej częstotliwości.

Hersman powiedziała Podkomisji, że pilot otrzymał od kontrolerów Teterboro instrukcję, by nawiązał łączność z kontrolą lotów Newark. W korespondencji zwrotnej jednak podał kontrolerowi niewłaściwą częstotliwość. Według Hersman nie ma jednak żadnych informacji jakoby niewłaściwie powtórzona przez pilota częstotliwość była słyszana lub poprawiona przez któregokolwiek z kontrolerów ruchu lotniczego.

W porównaniu z animacją opublikowaną tego samego dnia przez NTSB, potwierdzenie częstotliwości przez pilota miało miejsce w momencie, kiedy samotnie pracujący kontroler Teterboro był zajęty czymś, co NTSB określa mianem „prywatnej rozmowy telefonicznej." Mógł słyszeć także inne komunikaty radiowe ze strony kontrolera w Newark. Z samej animacji NTSB nie wynika jednak jasno, że korespondencja zwrotna była niewłaściwa, czy niekompletna.

Nagranie wideo można obejrzeć za pośrednictwem YouTube.

Komentarze Pani Hersman są również dostępne są w Internecie. W miarę postępów w śledztwie będzie pojawiać się ich z pewnością więcej.

Liczne największe media opublikowały komentarze Hersman. Niektóre z nich jak na przykład The New York Times, czy Newsday, podały także rzekomo niewłaściwą częstotliwość niesłyszalną w animacji, nieujawnioną także w wypowiedzi przewodniczącej Hersman.

Przetłumaczono na podstawie artykułu ze strony AVweb.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus