Zakład Awioniki w Łukasiewicz-Instytucie Lotnictwa kończy projekt ERA

Projekt ERA - samolot (fot. Katarzyna Nowosielska-Augustyniak)

Kończą się prace związane z projektem Enhanced RPAS Automation (ERA), w który zaangażowany jest Zakład Awioniki w Łukasiewicz-Instytucie Lotnictwa. Na początku lipca 2020 r. odbył się ostatni przegląd projektu podsumowujący dotychczasowe prace.

Celem projektu, będącego przedsięwzięciem ad-hoc Europejskiej Agencji Obrony, było umożliwienie samolotom bezzałogowym poruszania się w niesegregowanej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Uczestniczyło w nim 16 partnerów z pięciu państw: Niemiec, Francji, Włoch, Polski i Szwecji. Liderem projektu był niemiecki Airbus Defence and Space, natomiast liderem etapu demonstracji i weryfikacji systemu (Work Package – Demonstration & Verification) – Politechnika Rzeszowska.

Zespół Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zaangażowany był w budowę demonstratora systemu automatycznego kołowania na platformie badawczej – samolocie doświadczalnym MP-02 Czajka, należącym do Instytutu.

Prowadzone przez Instytut prace obejmowały adaptację samolotu poprzez:
• identyfikację modelu matematycznego samolotu do projektu modułu kierowania samolotem podczas kołowania,
• dobór i zabudowę serwomechanizmów sterujących wychyleniem koła przedniego, dźwignią hamulca i silnikiem,
• projekt i wykonanie komputera sterującego elementami wykonawczymi,
• projekt i wykonanie układu zasilania urządzeń systemu automatycznego kołowania,
• projekt mocowania zewnętrznego i regału wewnętrznego do instalacji czujników i komputerów,
• organizację montażu urządzeń opracowywanych przez partnerów,
• organizację sześciu kampanii testowych na lotnisku Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Jasionce.


(fot. Katarzyna Nowosielska-Augustyniak)

Mieliśmy okazję, by poznać organizację pracy w międzynarodowym zespole i podpatrzeć dobre praktyki. Nawiązaliśmy nowe kontakty, a ostatnie sesje badań pokazały, że zespół AutoTaxi jest zgrany i może pracować efektywnie. Co najważniejsze, zdobyliśmy wiedzę z zakresu projektowania. Nasze raporty techniczne i prezentacje w gronie konsorcjum spotykały się z pozytywnym odbiorem. Podsystemy zaprojektowane przez Zakład Awioniki, po modyfikacjach, działały poprawnie – mówi dr inż. Jerzy Graffstein, kierownik projektu ERA po stronie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Ostatecznie demonstracje odbyły się w formie wirtualnej i obejmowały pokaz filmów i symulacji, a poziom gotowości technologicznej (TRL) systemu AutoTaxi oceniono na 4–5.

Więcej informacji na stronie: www.eda.europa.eu


Przeczytaj również:
Projekt ERA w fazie demonstracji

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus