XIII Krajowe Forum Wiropłatowe

XIII Krajowe Forum Wiropłatowe

Instytut Lotnictwa zaprasza na XIII Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Podtrzymuje w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r. Forum odbędzie sie 29 czerwca 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, al. Krakowska 110/114, budynek A, Sala IKAR.

Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą.

Zgodnie z praktyką sprawdzoną w ramach poprzednich konferencji Instytut Lotnictwa oczekuje referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Organizatorzy przewidują możliwość wygłoszenia referatów przeglądowych, oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Planują też uczestnictwo gości zagranicznych.

Liczba miejsc na Forum ograniczona jest do 100 osób ze względu na wielkość sali głównej.

Uczestniczyć w Forum można na dwa sposoby:
• zgłoszenie referatu i po akceptacji Komitetu Naukowego prezentacja na Forum,
• udział w Forum (bez referatu).

Przewiduje się zorganizowanie również sesji plakatowej.

Istnieje możliwość opublikowania, w Pracach Instytutu Lotnictwa (9 pkt.), referatów  prezentowanych na Forum.

Terminarz:
• 30.05.2018 r. – Zgłoszenie udziału na załączonym formularzu oraz przesłanie jednostronicowych (A4) streszczeń referatów
• 10.06.2018 r. – Informacja o akceptacji uczestnictwa i do wygłoszenia referatu
• 29.06.2018 r. (piątek) – XIII Krajowe Forum Wiropłatowe

Instytut Lotnictwa zaprasza wszystkich do czynnego uczestnictwa w konferencji. Więcej informacji na stronie www.ilot.edu.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus