X Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

X Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

W dniach 3-4 grudnia 2009 roku w Waszyngtonie odbędzie się Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Będzie to dziesiąte, jubileuszowe spotkanie naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów rządów Polski i Stanów Zjednoczonych. Organizatorami konferencji są: Instytut Lotnictwa, Amerykańska Akademia Nauk, Polska Akademia Nauk, Fundacja Wymiany Innowacji w Nauce i Technice oraz Fundacja The Activity for Innovation and Economic Growth.

Celem Polsko-Amerykańskiej Konferencji jest pogłębianie współpracy w zakresie innowacyjności i wysokich technologii, poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, projektów oraz wymianę myśli między wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Impulsem do koncepcji organizowania konferencji polsko-amerykańskich o przekroju gospodarczo-naukowym stała się decyzja polskiego rządu o planowaniu zakupu dla polskich sił zbrojnych samolotu wielozadaniowego.

I Polsko-Amerykańska Konferencja Przemysłu Obronnego odbyła się już w marcu 2002 r. w Waszyngtonie. Ze strony polskiej wzięli w niej udział przedstawiciele prawie wszystkich jednostek przemysłu lotniczego, BUMARU, Agencji Rozwoju Przemysłu i innych. Na czele delegacji polskiej stał ówczesny Wiceminister Obrony Narodowej Janusz Zemke. Stronę amerykańską reprezentowali przedstawiciele Departamentu Stanu, Departamentu Obrony oraz delegaci koncernów, takich jak: General Electric, Lockheed Martin, Boeing czy United Technologies.

Kolejne konferencje w tej formule odbywały się przemiennie w Waszyngtonie i w Warszawie, w siedzibie Dowództwa Wojsk Lotniczych.

Tegoroczna konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne:

1. Energetyka

„The needs for Nuclear Technologies and Power Plant in Poland”,
prof. dr hab. inż. Roman Domański, Instytut Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Dyrektor Centrum Zrównoważonych Systemów Energetycznych

Partnerem merytorycznym jest  Ministerstwo Gospodarki RP.

2. Inżynieria medyczna

“Computer aided head surgery”,
prof. dr hab. inż. Maciej Bossak, Instytut Lotnictwa, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

“Explaining the decrease in deaths from coronary disease and stroke, 1990 – 2005”

“Comparison: Poland vs. U.S. - countries with totally different health systems (budget, access to procedures, outcome)”


“Trends and scenarios in cardiovascular deaths for Poland and U.S. for years 2010-2020”

Referenci:

T. Zdrojewski –Międzynarodowy Program POLKARD
P. Bandosz – Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
D. Ryglewicz – Narodowy Instytut Neurologii I Psychiatrii
A. Fronczak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
W. Drygas – Narodowy Instytut Kardiologii
Earl S. Ford – National Institute of Health
Darwin Labarthe – National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion
Simon Capewell – University of Liverpool, leader of this kind of research in the world

Partnerami merytorycznymi są:

 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Instytut Lotnictwa
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Innowacje w przemyśle

“Capacity and capabilities of cooperating with small businesses in United States of America”
Roman Adamczyk, Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Ministerstwo Gospodarki

“The Institute of Aviation in Warsaw is a leader of B+R services in American and worldwide market of innovations”
dr inż. Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa

“Warsaw University of Technology Scientific Potential”

prof. dr. hab. Tadeusz Kulik, Vice-RektorDs. Nauki, Politechnika Warszawska

"Technology transfer between Polish research centers and American companies – past experience and a future perspective."
dr inż. Dariusz Litwin, dr inż. Jacek Galas, dr inż. Marek Daszkiewicz, Instytut Optyki Stosowanej

Partnerami merytorycznymi są:

 • Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych
 • Technology Partners
 • Instytut Optyki Stosowanej
 • Instytut Lotnictwa
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

4. Technologie kosmiczne i telekomunikacja

„Polish Space Activities”
prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, Instytut Lotnictwa, Komitet Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

“Space Research Centre of Polish Academy of Sciences”
dr hab inż. Marek Banaszkiewicz, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Partnerami merytorycznymi są:

 • Politechnika Warszawska
 • Polska Akademia Nauk
 • Centrum Badań Kosmicznych
 • Centrum Usług Satelitarnych
 • Instytut Lotnictwa
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie Instytutu Lotnictwa.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus