VI edycja konkursu o staż – Rozwój kadr sektora kosmicznego

VI edycja konkursu o staż – Rozwój kadr sektora kosmicznego (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w VI edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego, który skierowany jest do absolwentów i młodych naukowców.

Celem Konkursu jest wyłonienie absolwentów i młodych naukowców branży kosmicznej do odbycia płatnych staży w instytutach naukowych, jednostkach badawczych oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kosmicznym, będących członkami Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. W tegorocznej edycji w pierwszym etapie Konkursu zakwalifikowanych zostało 15 podmiotów przyjmujących na staż. Poprzednie edycje konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego” cieszyły się bardzo wysoką liczbą zgłoszeń. Dodatkowo 80% absolwentów poprzednich edycji programu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których odbywało staż.

Drugi etap konkursu dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, inżyniera, licencjata lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Zgłoszenia są przyjmowane od 6 maja, a etap potrwa do 21 maja 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o wysłanie swoich Curriculum Vitae (CV) na adres staze@space.biz.pl do 21 maja 2021 r. do godz. 23:59.

Szczegóły dotyczące wymagań dla kandydatów oraz informacje o samym programie dostępne są na stronie: www.space.biz.pl/staze/.

Podmioty przyjmujące na staż w ramach VI edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” to: Astronika Sp. z o.o., BitbyBit Sp. z o.o., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Creotech Instruments S.A., GMV Innovating Solutions Sp. z o.o., N7 Space Sp. z o.o., PIAP Space Sp. z o.o., Progresja Space Sp. z o.o., QWED Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., Sener Polska Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Syderal Polska Sp. z o.o., Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., WiRan Sp. z o.o.

Nagrodami w VI edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych polskiego sektora kosmicznego. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus