Rada Naukowa ITWL

Instytut Lotnictwa

24 listopada 2009 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyło się specjalne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, w którym uczestniczył Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz pracownik naukowy Instytutu, Prezydent Kongresu KONES Antoni Jankowski. Celem spotkania było uczczenie jubileuszu 90-tych urodzin pierwszego Prezydenta RP na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego oraz 100 rocznicy urodzin Tadeusza Sołtyka.

Podczas spotkania Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz Prezydent Kongresu KONES wręczyli zaproszenie na 36 edycję KONES Prezydentowi Kaczorowskiemu, a także uczestniczyli w obradach merytorycznych Rady Naukowej.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus

Komentarze

I co z tych obrad? jak byliśmy tak jesteśmy daleko od tego co oferuje zagraniczna konkurnecja!!! Dajmy spokój z tymi poklepywaniami się po plecach - może i to przyjemne ale instytut chyba powinien raczej chwalić się jakimiś osiągnięciami - trochę Państwo w niego zainwestowało!!!