Prace w Instytucie Lotnictwa nad innowacyjnym projektem w technologii druku 3D dla silników odrzutowych

Silnik turboodrzutowy (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa poinformował, że 01.06.2020 r. rozpoczął prace nad realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej usługi projektowania silników turboodrzutowych z wykorzystaniem technologii przyrostowych i zaawansowanych metod chłodzenia”.

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacji produktowej na skalę międzynarodową polegającej na usłudze projektowania komponentów silnika turboodrzutowego bazującej na wykorzystaniu technologii druku 3D.

Opracowana innowacja stanowić będzie zbiór najlepszych praktyk i znajdzie szerokie zastosowanie w silnikach lotniczych.

Rezultat projektu stanowić będzie odpowiedź na potrzeby rynkowe związane z rosnącym popytem na przewozy lotnicze tj. skróceniem czasu produkcji oraz dostarczeniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań w konkurencyjnej cenie przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Istotną korzyścią dla odbiorców wynikającą z zastosowania technologii przyrostowych będzie również możliwość redukcji masy silnika lotniczego w celu poprawy jego osiągów oraz poprawa żywotności komponentów silnika poprzez redukcję ilości połączeń w modułach silnika.

Kierownikiem zarządzającym oraz kierownikiem prac B+R projektu w General Electric Company Polska Sp. z o.o. jest mgr inż. Tomasz Żochowski.

Koordynatorem projektu po stronie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jest mgr inż. Artur Rudnik.

Prace nad projektem potrwają do 31.03.2022 r.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus