Ponad 30 mln złotych dla Instytutu Lotnictwa na innowacyjne badania kosmiczne

Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie dr hab. inż Witold Antoni Wiśniowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego

19 marca 2013 roku marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. inż. Witold Antoni Wiśniowski podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego preumowę w sprawie unijnego dofinansowania Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych, projektu Instytutu Lotnictwa w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Tworzone właśnie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych w Warszawie ma szansę stać się miejscem, w którym nie tylko będzie rozwijać się myśl technologiczna, ale zatrudnienie znajdą również młodzi naukowcy. Z uwagi na rangę przedsięwzięcia projekt został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wpisany na listę tzw. projektów kluczowych, czyli inwestycji niezwykle ważnych dla rozwoju regionu, a także kraju.

Nowe Centrum pozwoli w najbliższych latach utworzyć miejsce pracy dla ok. 720 naukowców – informatyków, fizyków, chemików, itp. To niezwykle ważne w czasach, gdy zdolni ludzie często nie mają możliwości wykorzystywania swojego potencjału i z trudem odnajdują się na rynku pracy. Będzie to również świetne miejsce do odbywania praktyk dla studentów i stażystów – tylko w ubiegłym roku ILOT gościł 200 praktykantów.

Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych będzie mieścić się w wybudowanym dla tego projektu obiekcie – kompleksie czterech budynków ułożonych w kształcie litery H. W trzech z nich znajdą się przede wszystkim laboratoria. Ostatni z budynków – z salami wykładowymi – będzie pełnił funkcję konferencyjną. Łączna powierzchnia wynosić będzie prawie 11 000 m2. W nowym obiekcie miejsce znajdą m.in. zespoły pracujące nad projektowaniem i tworzeniem np. samolotów stratosferycznych, zajmujące się inteligentnymi materiałami czy zwiększeniem bezpieczeństwa samolotów.

Co ważne, opracowywane technologie będą innowacyjne, wdrażane po raz pierwszy w skali kraju (np. zastosowanie różnych napędów rakiet kosmicznych). Pozwoli to rozwinąć niszowe kierunki, jak np. inteligentne materiały metalowe i kompozytowe, których zastosowanie nie będzie ograniczać się jedynie do prac lotniczych i kosmicznych. Mogą w przyszłości być wykorzystane m.in. w przemyśle, systemach monitoringu i bezpieczeństwa, w budownictwie, inżynierii medycznej, ale też jako technologie stosowane w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku.

Pełna wartość projekt realizowanego przez Instytut Lotnictwa w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 to ponad 37,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 32,2 mln zł.

Tytuł projektu: Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych

Całkowita wartość projektu: 37 951 200 zł

Kwota dofinansowania: 32 258 520 zł

Beneficjent: Instytut Lotnictwa


Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe

Galerię zdjęć z wydarzenia można zobaczyć tutaj

Wizualizację Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych można obejrzeć tutaj

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus