„Podniebne marzenia” – przyjmowanie prac zakończone

Podniebne marzenia
15 listopada br. zakończone zostało przyjmowanie prac na konkurs plastyczny „Podniebne marzenia”. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem i liczbę nadesłanych zgłoszeń, ogłoszenie wyników nastąpi 28 listopada.

Tymczasem - więcej o konkursie...

15 września 2011 roku rozpoczął się organizowany przez Instytut Lotnictwa konkurs plastyczny dla dzieci „Podniebne marzenia”. Konkurs jest jednym z punktów obchodów 85-lecia istnienia Instytutu Lotnictwa.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Aby wziąć udział w konkursie należało wykonać pracę plastyczną, której tematem są „Podniebne marzenia”.

Celem Konkursu jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy o szeroko rozumianym lotnictwie, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej. Konkurs ma charakter indywidualny, otwarty, bezpłatny. Organizatorzy oceniają pomysłowość, walory artystyczne oraz zastosowaną technikę wykonania.

Konkurs jest częścią wieloletniego Programu Promocji zawodu Inżyniera „Era inżyniera” prowadzonego od 2008 roku przez Instytut Lotnictwa z kilkudziesięcioma partnerami krajowymi i zagranicznymi (www.erainżyniera.pl). Program swoim zasięgiem obejmuje 2,5 mln dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbywa się pod patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronach:
www.ilot.edu.pl, www.ilot85lat.pl, www.erainzyniera.pl
Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus