Nowe wydawnictwo Instytutu Lotnictwa - Studium katastrofy Liberatora AL 523

Studium katastrofy Liberatora AL 523 - Giblartar 1943, Jerzy Zięborak

Ukazała się nowa publikacja Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa prezentująca pogląd autora, Jerzego Zięboraka na przyczyny i przebieg katastrofy, w której zginął generał Władysław Sikorski. Książka zawiera niektóre opracowania pochodzące z Aerokoła oraz wyniki wykonywanych przez autora badań wraz z jego wnioskami. Początki tych prac sięgają 1945 roku. Obejmują one analizę przebiegu kołowania, startu i krótkiego lotu samolotu Liberator AL523, zakończonego jego rozbiciem na powierzchni morza. Podstawę do analizy stanowi wyznaczenie rzeczywistego ciężaru całkowitego samolotu i odpowiadającego mu położenia środka ciężkości. Autor opierał się na danych zawartych w sprawozdaniu brytyjskiej Komisji, oświadczeniach świadków oraz na dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej samolotu. Na ich podstawie zostały określone przyczyny katastrofy oraz udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące: założenia przez pilota kamizelki ratunkowej MaeWest, kłopotów z kołowaniem i wypadnięciem worka pocztowego, miejsca zderzenia samolotu z wodą, przebiegu opuszczania samolotu przez pilota, odszukania wraku, kwalifikacji Prchala i jego roli w kamuflażu przeciw wywiadowczym przewożonego ładunku.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus