Przejdź do treści
Inżynierowie podczas pracy nad silnikiem (fot. Siemens)
Źródło artykułu

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozszerza współpracę z firmą Siemens w ramach grantu na rozwój kadry inżynierskiej

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa bierze udział w programie GO PLM firmy Siemens skierowanym do ośrodków akademickich. W ramach rozszerzenia współpracy Instytut otrzymał możliwość wykorzystania kolejnych produktów firmy Siemens w celu rozwoju kadry inżynierskiej w dziedzinie projektowania struktur lotniczych, projektowania silników rakietowych i rakiet badawczych oraz specjalistycznych bezzałogowych statków powietrznych do zastosowań eksperymentalnych.

W każdym kwartale Program GO PLM firmy Siemens przyznaje granty w postaci oprogramowania NX instytucjom akademickim o odpowiednich kwalifikacjach. Grant obejmuje udostępnienie oprogramowania na wyznaczony okres wraz z materiałami szkoleniowymi.

Oprogramowanie NX oraz SIMCENTER jest wykorzystywane w ramach prowadzonych w Instytucie niekomercyjnych grantów badawczo-rozwojowych we współpracy z ESA, Unią Europejską (Horizon Europe), w ramach współpracy z Komisją Europejską (programy CleanSky i FutureSky) oraz działalności statutowej Instytutu. Działalność statutowa obejmuje utrzymanie potencjału i rozwój kompetencji w zakresie projektowania konstrukcji lotniczych zarówno załogowych, jak i bezzałogowych oraz obiektów dla przemysłu kosmicznego. Obejmuje również kształcenie nowych kadr (włączając w to praktykantów) oraz badania podstawowe i rozwojowe dla lotnictwa przyszłości.

Oprogramowanie firmy Siemens ułatwi studentom realizowanie powierzonych w czasie praktyk zadań oraz w późniejszym czasie przyczyni się do poszerzania wiedzy inżynierskiej. Znajomość modułów NX i SIMCENTER dla większości studentów stanie się cenną umiejętnością ułatwiającą znalezienie pracy na dzisiejszym rynku.

Rocznie na praktyki i staże w Instytucie przyjmowanych jest kilkudziesięciu studentów z polskich uczelni technicznych oraz studenci z Ohio State University, z którym Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prowadzi współpracę naukową.

Wdrożeniem systemu zajmuje się firma GM System. Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. GM System dba o szkolenia, serwis i nieprzerwane sprawne działanie rozwiązań CAx/PLM w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa od wielu lat.

Więcej o programie GO PLM: www.plm.automation.siemens.com/en/academic/.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony