Konferencja „Technology Roadmap for Small Aircraft Transport Mode”

 SAT-Roadmap

Instytut Lotnictwa w Warszawie jest współorganizatorem spotkania „Technology Roadmap for Small Aircraft Transport Mode”, które odbędzie się 20 lipca 2012 roku w Brukseli. W konferencji i warsztatach wezmą udział przedstawiciele podmiotów tworzących konsorcjum SAT-RDMP.

Celem prac uczestników będzie sformułowanie wniosków pozwalających na realizację założeń programu Fight Path 2050, ustalenie możliwości przewidywania zapotrzebowania na usługi sektora małych operacji lotniczych w przyszłości oraz możliwe scenariusze jego rozwoju, ocena istniejących zasobów i możliwości, praca nad szczegółami technicznymi „mapy drogowej” dla SAT, zbadanie możliwości wsparcia programu Horizon 2020 z funduszy strukturalnych i rozwoju regionalnego, ustalenie zapotrzebowania na badania i ich kierunków pod kątem projektów Clean Sky 2 i Horizon 2020 a także ocena możliwości polepszenia współpracy uczestników konsorcjum oraz zaangażowanie nowych podmiotów.

Konferencję otworzy pan Krzysztof Piwek reprezentujący Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus